atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Barbarea stricta Andrz.

gorczycznik prosty
Barbarea Barbarea Barbarea BarbareaBarbareagorczycznik pośredni (Barbarea intermedia)gorczycznik wiosenny (Barbarea verna)