atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny chwast [234]

Amaranthus retroflexus L.

szarłat szorstki
Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki)
pokrój; 27.09.2011, Wrocław; copyright © by Marek Snowarski
Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki)
3D
powierzchnia łodygi
Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki)
pokrój
Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki)
pokrój
Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki)
Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki)
Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki)

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Amaranthus (szarłat)kl 1067
Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki)
3D
łodyga młodej rośliny
Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki)
3D
kwiaty
Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki)
3D
nasiona
Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki)
3D
przysadka, listki okwiatu, torebka
Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki)
3D
kwiaty
Roślina jednoroczna, jednopienna.

space

Liście długoogonkowe, blaszka liściowa rombowatojajowata do podługowatej, 2.5 – 15 cm długości, wierzchołek tępy a nawet wcięty (tak zwłaszcza u siewek i młodych roślin) do zaokrąglonego lub zaostrzonego, zwykle z bardzo krótkim kończykiem; nasada klinowata, powierzchnia liścia płaska, brzeg drobno ząbkowany, czasem nieco pofalowany, górą naga, spodem krótko owłosiona; liście szarozielone do czerwonawych; ogonek włochaty.

space

Przysadki 3 – 6 mm długości, sztywne i kłujące, nieco dłuższe (do 2×) niż listki okwiatu.

Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki)
listki okwiatu w przekwitłych kwiatach

Listków okwiatu pięć, w kwiatach żeńskich równowąsko klinowate, w górze najszersze, ucięte lub wykrojone i z krótkim ostrzem, suchobłoniaste, białawe z zieloną żyłką środkową zakończoną poniżej szczytu listka. Pręcików pięć. Znamion słupka trzy.

Owoc elipsoidalny, torebka otwierająca się wieczkiem, krótszy od listków okwiatu.

space

Kwitnienie do lipca do października.

zmienność

Gatunek o dużej zmienności cech, w szczególności dotyczy to długości i ostki przysadek.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki)
Gatunek pospolity na nizinach, znajduje się także w niższych położeniach górskich.

space

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny chwast w skali kraju; kenofit; pochodzenie: Ameryka Północna i Środkowa [czas przybycia na teren Polski: 1801r., 1814r.]

Kategoria inwazyjności I (niska) 10pkt.: chwast segetalny lub ruderalny, może występować masowo, głównie na siedliskach antropogenicznych albo gatunek potencjalnie inwazyjny ale obecnie zajmujący niewielki obszar lub mające niewielką liczbę stanowisk w Polsce
- zagrożenia: ekologiczne (brak lub nieznane), ekonomiczne (zauważalne), społeczne (brak lub nieznane)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień; utrzymuje się na dotychczasowych stanowiskach
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: wyłącznie antropogeniczne
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110927.2a.11 - Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki); Wrocław
110927-2a
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/ #2
znalezisko 20110927.2b.11 - Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki); Wrocław
110927-2b
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/ #12, 9.3D
znalezisko 20110927.2c.11 - Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki); Wrocław
110927-2c
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
/obok siebie Amaranthus pow.../ #3
znalezisko 20100000.swK_2.10 - Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki)
100000-swK_2
leg. Marek Snowarski #7, 4.3D
znalezisko 00010000.jm12_w.jmak - Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki); ok. Tybinga, Niemcy
jm12_w
leg. Jarosław Makowski
/ok. Tybinga, Niemcy/ #8