atlas-roslin.pl

Rhododendron luteum Sweet [🔉 ro·do·den·dron *]

różanecznik żółty, azalia pontyjska · azalia żółta · zielina
Azalea pontica L. · Rhododendron flavum G. Don [🔉 ro·do·den·dron *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Rhododendron luteum (różanecznik żółty)
ze względu na zarastanie stanowiska przez podrost czeremchy, olszy i jarzębiny oraz ocienienie przez sosny kondycja krzewów azalii jest marna (w 2005 roku pojawiły się tylko 3 kwiaty)
Rhododendron luteum (różanecznik żółty)
Rhododendron luteum (różanecznik żółty)
Rhododendron luteum
pąk kwiatowy
Rhododendron luteum
Rhododendron luteum
pąk kwiatowy
Rhododendron luteum (różanecznik żółty)
cechy diagnostyczne w kluczu:Rhododendron (rododendron)kl 7799

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.398 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie - Rhododendron luteum (różanecznik żółty)
Rhododendron luteum (różanecznik żółty)
XL
wydma na której rośnie azalia i tablica zakazująca jej niszczenia oraz zakazująca usuwania m.in. wszelkich innych krzewów (!!!)
Aquilegia vulgaris
kwiaty
ekologiczne liczby wskaźnikowe Rhododendron luteum (różanecznik żółty)
Rhododendron luteum (różanecznik żółty)
Występuje na Kaukazie i w południowo-wschodniej części Europy. Jedyne w Polsce, uważane za naturalne, stanowisko znajduje się w rezerwacie Kołacznia koło Leżajska.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Status "Natura 2000": takson o znaczeniu wspólnotowym, wymaga wyznaczenia obszaru Natura 2000 (kod: 4093, lp.540[407])
Status czerwonej księgi 2014r.[169.14]: CR – krytycznie zagrożony
Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B1. zasięg występowania (EOO) <100km2:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.

wybrane okazy · selected collections

#13
mlc.150815-1
leg. Marcin Łuczak
/rezerwat Kołacznia/
#4
bg.050527-4b
leg. Błażej Gierczyk
#1
js.050514-1
leg. Jacek Soboń
/Wleń - ogród/

wymagania i uprawa

Gatunek w pełni zimoodporny. Od mieszańców tego gatunku wyprowadzono liczne odmiany ozdobne określane jako azalie z Genth — Rhododendron cv. grupa-Azalea Lutea Pontica.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji