atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
· archeofit, zadomowiony [234]

Sonchus asper (L.) Hill

mlecz kolczasty
Sonchus Sonchus Sonchus SonchusSonchusmlecz zwyczajny (Sonchus oleraceus)mlecz polny (Sonchus arvensis)
Sonchus asper (mlecz kolczasty)
09.2020 copyright © by Jarosław Makowski XL
Sonchus asper
pokrój; 16.06.2003 copyright © by Barbara Łotocka
Sonchus asper (mlecz kolczasty)
Sonchus asper (mlecz kolczasty)
Sonchus asper
osadzenie liści
Sonchus asper
Sonchus asper (mlecz kolczasty)
Sonchus asper (mlecz kolczasty)
Sonchus asper (mlecz kolczasty)
cechy diagnostyczne w kluczu:Sonchus (mlecz)kl 5904

występowanie

Sonchus asper
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: Europa [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20200900.9.jmak - Sonchus asper (mlecz kolczasty)
200900-9
leg. Jarosław Makowski #6