antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony [234]

Sonchus asper (L.) Hill

mlecz kolczasty
na stronie — występowanie