atlas-roslin.pl

Sonchus asper (L.) Hill [🔉 son·chus *]

mlecz kolczasty
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Sonchus asper (mlecz kolczasty)
XL
Sonchus asper
pokrój
Sonchus asper (mlecz kolczasty)
Sonchus asper (mlecz kolczasty)
Sonchus asper
osadzenie liści
Sonchus asper
Sonchus asper (mlecz kolczasty)
Sonchus asper (mlecz kolczasty)
Sonchus asper (mlecz kolczasty)
cechy diagnostyczne w kluczu:Sonchus (mlecz)kl 5904

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Sonchus asper (mlecz kolczasty)
Sonchus asper
ekologiczne liczby wskaźnikowe Sonchus asper (mlecz kolczasty)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]: - zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: Europa [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych
cechy diagnostyczne w kluczu:Sonchus (mlecz)kl 5904

wybrane okazy · selected collections

#6
jmak.200900-9
leg. Jarosław Makowski
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., Štěpánková, 2004 — Květena České Republiky 7 p.537 [71.7]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1972 — Tom XIII. p.143 [16.13]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.735 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.511 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.535 [9]
 • Tzvelev N.N., 1989 — Flora Partis Europaeae URSS. T.8 p.114+118 [86.8]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.565 [11]
 • Dorywalsk, J., Adamczewski, K., 1976 — Klucz do oznaczania polnych i ogrodowych chwastów w fazie początkowego wzrostu. p.69 [81]
 • Bobrov, E.G., Tzvelev, N.N., 1964 — Flora URSS T.29 p.256+t16 [85.29]
 • Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.290+292i+377 [80]
 • Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.327 [150.4]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.742 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji