takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Linum extraaxillare Kit.

len karpacki
Linum perenne L. ssp. extraaxillare (Kit.) Nyman
na stronie — występowanie · znaleziska