atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Linum extraaxillare Kit.

len karpacki
Linum perenne L. ssp. extraaxillare (Kit.) Nyman
Linum Linum Linum LinumLinumlen trwały (Linum perenne)len złocisty (Linum flavum)