takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Phleum commutatum Gaudin

tymotka alpejska
Phleum alpinum L. sensu auct. fl. pol.
na stronie — występowanie · znaleziska