takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.150); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Veronica paniculata L.

przetacznik zwodny przetacznik wiechowaty
Pseudolysimachion spurium (L.) Rauschert · Veronica spuria L.
na stronie — występowanie · znaleziska
Veronica paniculata
- pokrój w trakcie kwitnienia; 01.07.2005, Ogród Botaniczny we Wrocławiu.; copyright © by Jacek Soboń
Veronica paniculata (przetacznik zwodny)
Veronica paniculata (przetacznik zwodny)
Veronica paniculata (przetacznik zwodny)
Veronica paniculata (przetacznik zwodny)
Veronica paniculata (przetacznik zwodny)
Veronica paniculata

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.150 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
Veronica paniculata
wystepowanie
o mapie występowania
Bardzo rzadki. Świetliste dąbrowy, zarośla, suche murawy.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080620.3.and - Veronica paniculata (przetacznik zwodny); zbocze doliny Wieprza koło Tarnogóry (na pn. od Zamościa)
and.080620-3
leg. Anna Nowak-Dańda
/zbocze doliny Wieprza koło Tarnogóry (na pn. od Zamościa)/ #5
znalezisko 20080620.4.and; zbocze doliny Wieprza k. Tarnogóry
and.080620-4
leg. Anna Nowak-Dańda
/zbocze doliny Wieprza k. Tarnogóry/ #3