atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Salix myrsinifolia Salisb. [🔉 sa·liks *]

wierzba czarniawa, wierzba czerniejąca
Salix nigricans Sm.
Salix myrsinifolia (wierzba czarniawa)
04.2016, Zaleś; copyright © by Paweł Kalinowski XL
Salix myrsinifolia (wierzba czarniawa)
XL
Salix myrsinifolia (wierzba czarniawa)
XL
Salix myrsinifolia (wierzba czarniawa)
XL
Salix myrsinifolia (wierzba czarniawa)
XL
Salix myrsinifolia (wierzba czarniawa)
3D
Salix myrsinifolia (wierzba czarniawa)
3D
Salix myrsinifolia (wierzba czarniawa)
Salix myrsinifolia (wierzba czarniawa)
Salix myrsinifolia (wierzba czarniawa)
XL
Salix myrsinifolia (wierzba czarniawa)
XL
Salix myrsinifolia (wierzba czarniawa)
XL
Salix myrsinifolia (wierzba czarniawa)
XL
Salix myrsinifolia (wierzba czarniawa)
Salix myrsinifolia (wierzba czarniawa)
XL
Salix myrsinifolia (wierzba czarniawa)
Salix myrsinifolia (wierzba czarniawa)
XL
Salix myrsinifolia (wierzba czarniawa)
XL
Salix myrsinifolia (wierzba czarniawa)
XL
Salix myrsinifolia (wierzba czarniawa)
XL

cechy charakterystyczne

Salix myrsinifolia (wierzba czarniawa)
XL
Salix myrsinifolia (wierzba czarniawa)
XL
Gatunek zmienny, spotykane są formy o liściach ze słabym lub bez kredowego nalotu pod spodem, bez przylistków, nie czerniejących liściach przy zasuszaniu oraz o drobnych liściach do 2 cm dł. (f. microphylla).
Krzew 2 – 4 (6) m, bogato rozgałęziony. Gałęzie do 15 – 20 cm średnicy; kora szara, gładka, jedynie w najstarszych partiach odpadająca łuskami. Pędy jednoroczne krótkie, gęsto lub rzadko owłosione. Pąki 3 – 4 mm długości, przylegająco owłosione (zawsze silniej niż nowe pędy).

space

Kotki elipsoidalne lub walcowate, prawie siedzące, z 2 – 4 drobnymi podsadkami. Przysadki drobne, ciemnobrązowe, długo i rzadko owłosione. Kwiaty męskie z dwoma pręcikami, ich nitki w nasadzie owłosione. Kwiaty żeńskie z długim (2.5 – 3mm) słupkiem, zalążnia na trzonku, owłosiona lub naga, szyjka długa, znamiona słabo zakrzywione, dwudzielne. Gruczoł miodnikowy jeden, szeroko prostokątny lub kwadratowy.

space

Kwitnienie zwykle równocześnie z listnieniem, w kwietniu-maju.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Salix myrsinifolia (wierzba czarniawa)
XL
ekologiczne liczby wskaźnikowe Salix myrsinifolia (wierzba czarniawa)
Salix myrsinifolia (wierzba czarniawa)
Miejsca wilgotne, podmokłe łąki, obrzeża torfowisk, moczary źródliskowe, rowy odwadniają, łozowiska. Częściej na żyźniejszych glebach piaszczysto-gliniastych.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140806.3.jkr - Salix myrsinifolia (wierzba czarniawa); jezioro Pilwie (Suwalszczyzna)
140806-3
leg. Jerzy Kruk
/jezioro Pilwie (Suwalszczyzna)/ #10, 2.3D
znalezisko 20150716.2.jkr - Salix myrsinifolia (wierzba czarniawa); okol. Wiżajn (Suwalszczyzna)
150716-2
leg. Jerzy Kruk
/okol. Wiżajn (Suwalszczyzna)/ #2
znalezisko 20150715.1.jkr - Salix myrsinifolia (wierzba czarniawa); Zusenko (Suwalszczyzna)
150715-1
leg. Jerzy Kruk
/Zusenko (Suwalszczyzna)/ #4
znalezisko 20160400.3.pk - Salix myrsinifolia (wierzba czarniawa); Zaleś
160400-3
leg. Paweł Kalinowski
/Zaleś/ #11
znalezisko 20150716.3.jkr - Salix myrsinifolia (wierzba czarniawa); k. Wiżajn (Suwalszczyzna)
150716-3
leg. Jerzy Kruk
/k. Wiżajn (Suwalszczyzna)/ #1
znalezisko 20150718.2.jkr - Salix myrsinifolia (wierzba czarniawa); torfowiska nad j. Zdróżno
150718-2
leg. Jerzy Kruk
/torfowiska nad j. Zdróżno/
/f. microphylla/ #2
znalezisko 20150716.4.jkr - Salix myrsinifolia (wierzba czarniawa); ok. Wiżajn
150716-4
leg. Jerzy Kruk
/ok. Wiżajn/
/f. microphylla/ #1