atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Senecio nemorensis L. ssp. nemorensis sensu auct. polon.

starzec gajowy typowy
Senecio nemorensis L. ssp. jaquinianus (Rchb .) Čelak.