takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.119); b/wył. gosp. (§8.1)
· Czerwona Lista — VU–narażony

Osmunda regalis L.

długosz królewski
Osmunda regalis (długosz królewski)
osobnik; pojedyncza zarodnikująca paproć; widoczne liście asymilacyjne i zarodnionośny zakończony jasnobrązowym sporofilostanem; 02.07.2006, Stanisławice; Puszcza Niepołomicka [rez. Długosz Królewski]; copyright © by Waldemar i Maria Mazur
Osmunda regalis (długosz królewski)
Osmunda regalis (długosz królewski)
Osmunda regalis (długosz królewski)
liść; widoczny cały, asymilacyjny liść złożony
Osmunda regalis (długosz królewski)
liść; fragment górnej powierzchni listka I rzędu liścia asymilacyjnego; widoczne listki II rzędu
Osmunda regalis (długosz królewski)
liść; szczyt liścia zarodnionośnego zakończony młodym, dojrzewającym sporofilostanem
Osmunda regalis (długosz królewski)
liść; sporofilostan na szczycie liścia zarodnionośnego
Osmunda regalis (długosz królewski)
liść; fragment sporofilostanu na szczycie liścia zarodnionośnego; widoczne otwarte zarodnie

cechy charakterystyczne

Osmunda regalis (długosz królewski)
liść; pojedynczy liść zarodnionośny; na jego szczycie widoczny jest brunatny sporofilostan
Okazałe byliny, 50-100(180)cm wysokości.

space

Listki płonne brzegiem drobno piłkowane, szeroko równowąskie do wąsko trójkątnych, zwykle nieco asymetryczne, sierpowate, w górze tępo szpiczaste, w nasadzie ucięte lub sercowate.

space

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.119 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Osmunda regalis (długosz królewski)
grupa; pojedyncza grupa zarodnikujących paproci; na szczytach niektórych liści widoczne jasnobrązowe sporofilostany
Osmunda regalis (długosz królewski)
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadki. Olszyny, bagniste i mokre łąki, torfowiska, rzadko w lasach w wilgotnych miejscach; na glebach ubogich, kwaśnych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów :

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wymagania i uprawa

Z uwagi na ładne liście uprawiana bylina parkowa i ogrodowa dla wilgotnych miejsc częściowo zacienionych.

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · paprocie · wysokość 150-200 cm

Wymagania: światło · półcień · woda · gleba mokra · odczyn · gleba słabo kwaśna lub gleba o obojętnym pH · ciepło · miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus lub gleba organiczna, humusowa, torfowa · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #3):
• bez odmiany · · ‘Purpurascens’ · ‘Purpurescens’

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070810.3.and - Osmunda regalis (długosz królewski); Słowiński PN
and.070810-3
leg. Anna Nowak-Dańda
/Słowiński PN/ #1
znalezisko 20070819.2.and - Osmunda regalis (długosz królewski); Słowiński PN
and.070819-2
leg. Anna Nowak-Dańda
/Słowiński PN/ #3
znalezisko 20100809.4.pkob - Osmunda regalis (długosz królewski); ok. jeziora Janiszowice, woj. lubuskie
pkob.100809-4
leg. Piotr Kobierski
/ok. jeziora Janiszowice, woj. lubuskie/ #3
znalezisko 20110707.1.pkob - Osmunda regalis (długosz królewski); ok. j. Janiszowice, gm. Bobrowice, woj. lubuskie
pkob.110707-1
leg. Piotr Kobierski
/ok. j. Janiszowice, gm. Bobrowice, woj. lubuskie/ #2
znalezisko 20040515.6.bl; Rogów, Alpinarium
bl.040515-6
leg. Barbara Łotocka
/Rogów, Alpinarium/ #1
znalezisko 20030629.4.am; Szczejkowice
am.030629-4
leg. Antoni Mielnikow
/Szczejkowice/ #2
znalezisko 20060702.1.wm - Osmunda regalis (długosz królewski); Stanisławice; Puszcza Niepołomicka [rez. Długosz Królewski]
wm.060702-1
leg. Waldemar i Maria Mazur, det. Waldemar MAZUR
/Stanisławice; Puszcza Niepołomicka [rez. Długosz Królewski]/ #13
znalezisko 20080531.3.pkob; ok. j. Janiszowice, Stróżka, gm. Bobrowice, woj. lubuskie
pkob.080531-3
leg. Piotr Kobierski
/ok. j. Janiszowice, Stróżka, gm. Bobrowice, woj. lubuskie/ #2