takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Thymus glabrescens Willd.

macierzanka nagolistna
na stronie — występowanie