takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Thymus glabrescens Willd.

macierzanka nagolistna
ThymusThymusmacierzanka pannońska (Thymus kosteleckyanus)macierzanka rozesłana (Thymus humifusus)
skróty