atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona ścisła (1.260); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — VU–narażony

Oxytropis pilosa (L.) DC. [🔉 o·ksi·tro·pis *]

ostrołódka kosmata
Oxytropis pilosa
24.05.2008, na żwirowni w okolicy Okartowa w gminie Orzysz; copyright © by Piotr Sikorski
Oxytropis pilosa
Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański
Oxytropis pilosa
Oxytropis pilosa
Oxytropis pilosa
Oxytropis pilosa
Oxytropis pilosa
Oxytropis pilosa
Oxytropis pilosa (ostrołódka kosmata)
Oxytropis pilosa (ostrołódka kosmata)
Oxytropis pilosa (ostrołódka kosmata)
Oxytropis pilosa (ostrołódka kosmata)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Oxytropis (ostrołódka)kl 7638
Bylina. Pędy zwykle liczne, wzniesione lub podnoszące się, 10 – 30 (50) cm wysokości, grube (do 4 mm średnicy), ulistnione; jasno brązowawo długo owłosione.

Przysadki ±długości kielicha. Ząbki kielicha ±długości rurki kielicha lub dłuższe. Korona jasnożółta; łódeczka z długim nasadzonym ostrzem.

Strąki wałeczkowate, z wąską niezupełną przegrodą wrastającą z wgłębionego szwu grzbietowego.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.260 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
Oxytropis pilosa (ostrołódka kosmata)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Oxytropis pilosa (ostrołódka kosmata)
Przeważnie na podłożu bogatym w wapień, nasłonecznione i suche wzgórza, skałki (gipsowe), skarpy, piaski, żwirowiska.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.