atlas-roslin.pl

Oxytropis pilosa (L.) DC. [🔉 o·ksi·tro·pis *]

ostrołódka kosmata
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Oxytropis pilosa
Oxytropis pilosa
Oxytropis pilosa
Oxytropis pilosa
Oxytropis pilosa
Oxytropis pilosa
Oxytropis pilosa
Oxytropis pilosa
Oxytropis pilosa (ostrołódka kosmata)
Oxytropis pilosa (ostrołódka kosmata)
Oxytropis pilosa (ostrołódka kosmata)
Oxytropis pilosa (ostrołódka kosmata)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Oxytropis (ostrołódka)kl 7638
Bylina. Pędy zwykle liczne, wzniesione lub podnoszące się, 10-30(50)cm wysokości, grube (do 4mm średnicy), ulistnione; jasno brązowawo długo owłosione.

Przysadki ±długości kielicha. Ząbki kielicha ±długości rurki kielicha lub dłuższe. Korona jasnożółta; łódeczka z długim nasadzonym ostrzem.

Strąki wałeczkowate, z wąską niezupełną przegrodą wrastającą z wgłębionego szwu grzbietowego.

space

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.260 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
wystepowanie - Oxytropis pilosa (ostrołódka kosmata)
Oxytropis pilosa (ostrołódka kosmata)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Oxytropis pilosa (ostrołódka kosmata)
Przeważnie na podłożu bogatym w wapień, nasłonecznione i suche wzgórza, skałki (gipsowe), skarpy, piaski, żwirowiska.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., 1995 — Květena České Republiky 4 p.377 [71.4]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1959 — Tom VIII. p.122 [16.8]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.451 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.263 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.343 [9]
 • Fedorov A., 1987 — Flora Partis Europaeae URSS. T.6 p.77+81 [86.6]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.312 [11]
 • Komarov V.L., Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1948 — Flora URSS. T.13 Leguminosae 3 p.104 [85.13]
 • Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae p.126 [150.2]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.367 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji