atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny chwast [234]

Conyza canadensis (L.) Cronquist [🔉 ko·ni·za ka·na·den·sis]

konyza kanadyjska, przymiotno kanadyjskie
Erigeron canadensis L.
Erigeron canadensis
31.07.2002, Juszczyn; copyright © by Antoni Mielnikow
Conyza canadensis (konyza kanadyjska)
10.11.2008, Kraków; copyright © by Jerzy Kruk
Conyza canadensis (konyza kanadyjska)
Conyza canadensis (konyza kanadyjska)
koszyczki
Conyza canadensis (konyza kanadyjska)
kwiatostan
Conyza canadensis (konyza kanadyjska)
3D
owłosienie pędu
Conyza canadensis (konyza kanadyjska)
liście
Conyza canadensis (konyza kanadyjska)
Conyza canadensis (konyza kanadyjska)
Conyza canadensis (konyza kanadyjska)
Conyza canadensis (konyza kanadyjska)
3D
pęd
Jednoroczna roślina zielna, jara lub ozima. Korzeń wrzecionowaty, rozgałęziony i z dużą liczbą cienkich, nitkowatych korzeni końcowych.
Poszczególne egzemplarze, w zależności od warunków siedliskowych, znacznie różnią się wielkością oraz liczbą koszyczków kwiatowych.

space

Liście żywozielone, żółtawozielone. Dolne liście łodygowe odwrotnielancetowate, najszersze w 1/2 – 3/4 długości liścia licząc od nasady, 6 – 10 cm długości, 8 – 15 mm szerokości, w górnej części z kilkoma drobnymi ząbkami. Górne liście łodygowe wąskie, równowąskolancetowate, 4 – 6 cm długości i 2 – 6 mm szerokości, całobrzegie. Liście przynajmniej brzegiem sztywno orzęsione, stopniowo zwężone w krótki, także orzęsiony ogonek, szczyt liścia zaostrzony, powierzchnia rzadko owłosiona, łysiejąca.

space

Conyza canadensis (konyza kanadyjska)
3D
koszyczek kwiatowy, okrywa
Conyza canadensis (konyza kanadyjska)
3D
koszyczek kwiatowy, widok od góry

Koszyczki liczne, 20 – 250 sztuk, zebrane w gęsty, rozgałęziony groniasto kwiatostan, w zarysie podługowaty, rombowy lub wydłużony jajowaty, podsadki podobne do górnych łodygowych, ku górze kwiatostanu stopniowo coraz mniejsze.

Koszyczki walcowate, drobne, 4.5 – 6.0 mm długości i 2 – 3 mm średnicy; szypuły krótko ±odstająco owłosione, okrywa wielorzędowa, żółtozielona, listki okrywy dachówkowato zachodzące na siebie, wąsko lancetowate, zaostrzone, 3.5 – 4.5 mm długości i 0.4 – 0.5 mm szerokości, zielone z błoniastym obrzeżeniem, prawie nagie; dno koszyczka płaskie lub wypukłe.

space

Conyza canadensis (konyza kanadyjska)

Niełupki 1.2 – 1.5 mm długości, 0.2 – 0.25 mm średnicy, podłużnie płytko bruzdowane, krótko przylegająco owłosione, brązowe. Pappus nieco dłuższy od listków okrywy, z jednego szeregu cienkich białych włosków 2.5 (3) mm długości, ±2× dłuższy od niełupki.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Conyza canadensis (konyza kanadyjska)
Pospolita lub częsta na terenie całego kraju. Gatunek ten pochodzi z USA/Kanady, obecnie występuje na całym świecie, pojawił się na naszych terenach w XVIII/XIX wieku.

space

Preferuje gleby umiarkowanie wilgotne lub okresowo suche, luźne.

Roślina jednoroczna.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny chwast w skali kraju; kenofit; pochodzenie: północ Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: 1730r., 1825r., 1837r.]

Kategoria inwazyjności I (niska) 10pkt.: chwast segetalny lub ruderalny, może występować masowo, głównie na siedliskach antropogenicznych albo gatunek potencjalnie inwazyjny ale obecnie zajmujący niewielki obszar lub mające niewielką liczbę stanowisk w Polsce
- zagrożenia: ekologiczne (brak lub nieznane), ekonomiczne (zauważalne), społeczne (brak lub nieznane)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień; utrzymuje się na dotychczasowych stanowiskach
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: wyłącznie antropogeniczne
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 2330 — wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (szczotlicha siwa (Corynephorus canescens), mietlica (Agrostis))
· 3220 — pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków
· 6210 — murawy kserotermiczne (Cl.Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) - priorytetowe są tylko murawy z ważnymi stanowiskami storczyków

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20111012.4.11 - Conyza canadensis (konyza kanadyjska); Wrocław ul. Strzegomska os. Muchobór Mały
111012-4
leg. Marek Snowarski
/Wrocław ul. Strzegomska os. Muchobór Mały/ #5, 1.3D
znalezisko 20110629.13.11 - Conyza canadensis (konyza kanadyjska); Wrocław, ul. Wojska Polskiego
110629-13
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, ul. Wojska Polskiego/ #7, 1.3D
znalezisko 20081110.2.jkr - Conyza canadensis (konyza kanadyjska); Kraków
081110-2
leg. Jerzy Kruk
/Kraków/ #3
znalezisko 20100000.swJ_2.10 - Conyza canadensis (konyza kanadyjska)
100000-swJ_2
leg. Marek Snowarski #12, 5.3D
znalezisko 20050803.1.js - Conyza canadensis (konyza kanadyjska); Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia
050803-1
leg. Jacek Soboń
/Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia/ #3
znalezisko 20030710.6.bl - Conyza canadensis (konyza kanadyjska)
030710-6
leg. Barbara Łotocka #4
znalezisko 00010000.0814a.jmak - Conyza canadensis (konyza kanadyjska); ok. Łeby
0814a
leg. Jarosław Makowski
/ok. Łeby/ #3
znalezisko 20080309.3.sm - Conyza canadensis (konyza kanadyjska); Równina Torzymska, Rzepinek
080309-3
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Równina Torzymska, Rzepinek/ #2
znalezisko 00010000.157.konrad_kaczmarek - Conyza canadensis (konyza kanadyjska)
157
leg. Konrad Kaczmarek
/porównanie/ #1

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Conyza canadensis (konyza kanadyjska)
🌱
W ziołolecznictwie (nie ma w farmakopei) stosuje się Erigeronis herba (ziele przymiotna).

Erigeron ×huelsenii

×Conyzigeron huelsenii
takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]
Erigeron ×huelsenii
Naturalny mieszaniec o cechach pośrednich między gatunkami rodzicielskimi (przymiotno ostre (Erigeron acris) i konyza kanadyjska (Conyza canadensis)), bardzo rzadko spotykany w Polsce, kwitnienie od sierpnia do października.

Conyza bonariensis · konyza argentyńska

przymiotno argentyńskie
Erigeron bonariensis
efemerofit [24][234]
konyza argentyńska (Conyza bonariensis)
Gatunek południowoamerykański, o wyższych wymaganiach cieplnych, częsty w rejonie śródziemnomorskim i w zachodniej Europie. W Polsce bardzo rzadko zawlekany.

Conyza sumatrensis

efemerofit, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24]
Conyza sumatrensis

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Conyza canadensis (L.) Cronquist [🔉 ko·ni·za ka·na·den·sis]Erigeron canadensis L. [🔉 e·ri·ge·ron ka·na·den·sis](pl) konyza kanadyjska · przymiotno kanadyjskie
(nazwa geograficzna) canadensis, -e adj.
kanadyjski; dla nazw tworzonych w XVIII i początku XIXw. odnoszono się do terenów kolonizowanych przez Francję, od Labradoru, przez rejon Wielkich Jezior po ujście Misissipi i Zatokę Meksykańką, z więc w znaczeniu "(wschodnio)amerykański" lub "appalaski" [500s40]

mieszaniec Conyza canadensis (L.) Cronquist

Erigeron ×huelsenii
×Conyzigeron huelsenii
takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]
wystepowanie
Erigeron acris · przymiotno ostre »6
Erigeron acer
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]