atlas-roslin.pl
 » klucz » system » subReg. Tracheophyta » Div. Euphyllophyta » Div. Spermatophyta » Div. Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » subCl. Asteridae » euasterids » lamiids » Ord. Lamiales » Fam. Lentibulariaceae » Pinguicula » Pinguicula vulgaris »

Pinguicula vulgaris L. ssp. vulgaris [🔉 * wul·ga·ris]

tłustosz pospolity typowy
Pinguicula vulgaris L. s. str. [🔉 * wul·ga·ris]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Pinguicula vulgaris ssp. vulgaris (tłustosz pospolity typowy)
pokrój
Pinguicula vulgaris ssp. vulgaris
pokrój niekwitnących roślin
Pinguicula vulgaris ssp. vulgaris (tłustosz pospolity typowy)
Pinguicula vulgaris ssp. vulgaris (tłustosz pospolity typowy)
Pinguicula vulgaris ssp. vulgaris
zbliżenie powierzchni liści
Pinguicula vulgaris ssp. vulgaris
po przekwitnięciu
Pinguicula vulgaris ssp. vulgaris (tłustosz pospolity typowy)
kwiat, widok z boku
Pinguicula vulgaris ssp. vulgaris (tłustosz pospolity typowy)
kwiat, widok z góy
Pinguicula vulgaris ssp. vulgaris (tłustosz pospolity typowy)
Pinguicula vulgaris ssp. vulgaris
pokrój, bliżej
Pinguicula vulgaris ssp. vulgaris (tłustosz pospolity typowy)
Pinguicula vulgaris ssp. vulgaris (tłustosz pospolity typowy)
XL

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.279 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku.
wystepowanie - Pinguicula vulgaris ssp. vulgaris (tłustosz pospolity typowy)
Pinguicula vulgaris ssp. vulgaris
ekologiczne liczby wskaźnikowe Pinguicula vulgaris ssp. vulgaris (tłustosz pospolity typowy)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: NT – bliski zagrożenia.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

wybrane okazy · selected collections

#7
mr.108
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/
#1
mr.398
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/
#2
bl.050531-2
leg. Barbara Łotocka
/Pieniny/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., 2000 — Květena České Republiky 6 p.515 [71.6]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe ... Tom XI (zrosłopłatkowe cz. 2), 1967 — Euphrasia. Orobanchaceae. Lentibulariaceae. Verbenaceae. Labiatae. p.54 [16.11]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.435 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.456 [9]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.465 [11]
 • Schischkin, B.K., 1958 — Flora URSS T.23 p.121 [85.23]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.550 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji