atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
· archeofit, zadomowiony [234]

Chenopodium bonus-henricus L.

komosa strzałkowata
Blitum bonus-henricus (L.) Rchb.
Chenopodium Chenopodium Chenopodium ChenopodiumChenopodiumkomosa biała (agg.) (Chenopodium album agg.)komosa wielkolistna (Chenopodium hybridum)
Chenopodium bonus-henricus (komosa strzałkowata)
29.06.2002 copyright © by Antoni Mielnikow
Chenopodium bonus-henricus
rozwijający się kwiatostan
Chenopodium bonus-henricus
kwiatostan
Chenopodium bonus-henricus
część kwiatostanu
Chenopodium bonus-henricus
Chenopodium bonus-henricus (komosa strzałkowata)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Chenopodium (komosa)kl 53
Bylina o silnym, zdrewniałym korzeniu; pędy wzniesione lub podnoszące się, 20 – 60 (100) cm wysokości. Pokryta włoskami banieczkowatymi i wielokomórkowymi.

space

Znamię słupka wielkie 0.8 – 1.5 mm długości. Wszystkie słupki i owoce bocznie spłaszczone.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Nieczęsta. Siedliska ruderalne, w miejscach wilgotnych i żyznych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: Europa [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych