atlas-roslin.pl

Lithospermum arvense L. [🔉 * ar·wen·se]

nawrot polny
Buglossoides arvensis (L.) M.I. Johnston [🔉 bug·los·so·i·des ar·wen·sis]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lithospermum arvense (nawrot polny)
grupa kwitnących roślin
Lithospermum arvense (nawrot polny)
XL
Lithospermum arvense (nawrot polny)
Lithospermum arvense (nawrot polny)
Lithospermum arvense (nawrot polny)
pokrój
Lithospermum arvense
owoce
Lithospermum arvense (nawrot polny)
Lithospermum arvense (nawrot polny)
XL
Lithospermum arvense (nawrot polny)
Lithospermum arvense (nawrot polny)
XL
Lithospermum arvense (nawrot polny)
XL
Lithospermum arvense (nawrot polny)
XL
Lithospermum arvense (nawrot polny)
Lithospermum arvense (nawrot polny)
Lithospermum arvense (nawrot polny)
Lithospermum arvense (nawrot polny)

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Lithospermum arvense (nawrot polny)
Lithospermum arvense (nawrot polny)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Lithospermum arvense (nawrot polny)
Roślina jednoroczna.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]:
• zadomowiony
• archeofit
• Pochodzenie: Europa i Azja
• Czas przybycia na teren Polski: nieznany
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

#4
mr.050703-10
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/
#3
bg.080413-5
leg. Błażej Gierczyk
/E od Jabłonnej/
#3
sm.090423-10
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Równina Torzymska, Rzepinek/
#1
jmak.09_9_34
leg. Jarosław Makowski
/Sigmaringen, Niemcy/
#13
grkol.190423-1
leg. Grzegorz Kołodziejczak
/Gdańsk Zaspa, nieużytkowany teren zieleni/
#3
grkol.210707-1
leg. Grzegorz Kołodziejczak
/woj. pomorskie, pow. kartuski, gm. Żukowo, Borkowo/
#2
and.080522-3
leg. Anna Nowak-Dańda
/Uniejów-Rędziny k. Miechowa/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., 2000 — Květena České Republiky 6 [71.6]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1963 — Tom X [16.10]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. [9]
 • Fedorov A., Kamelin R.V., 1981 — Flora Partis Europaeae URSS. T.5 [86.5]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. [11]
 • Dorywalsk, J., Adamczewski, K., 1976 — Klucz do oznaczania polnych i ogrodowych chwastów w fazie początkowego wzrostu. [81]
 • Schischkin, B.K., 1953 — Flora URSS T.19 [85.19]
 • Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. [80]
 • Tutin T.G. et al., 1972 — Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae [150.3]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. V [448]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji