Ligularia sibirica (L.) Cass.

języczka syberyjska
Senecio cacaliifolius Sch.Bip.
na stronie — występowanie · wymagania i uprawa
Ligularia sibirica (języczka syberyjska)
19.07.2008, torfowisko węglanowe k/Borzykowa (okolice Buska-Zdroju); copyright © by Jerzy Kruk i Renata Szymańska
Ligularia sibirica (języczka syberyjska)
Ligularia sibirica (języczka syberyjska)
Ligularia sibirica (języczka syberyjska)

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.405 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Wymieniony w Konwencji Berneńskiej.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · na rabatę bylinową · do ogrodu naturalistycznego · wysokość 100-150 cm · kwitnienie: 7-8

Wymagania: woda · gleba wilgotna · zwięzłość · gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże bardzo żyzne · światło · umiarkowane słońce · odczyn · gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce przeciętnie ciepłe

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany ·