atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Crepis capillaris (L.) Wallr. [🔉 kre·pis *]

pępawa zielona
Crepis Crepis Crepis CrepisCrepispępawa dwuletnia (Crepis biennis)pępawa wielkokwiatowa (Crepis conyzifolia)
Crepis capillaris
30.06.2008, nieużytek między Górzynem i Osiekiem gm. Lubsko, woj. lubuskie; copyright © by Piotr Kobierski
Crepis capillaris
Crepis capillaris
Crepis capillaris
Crepis capillaris
Crepis capillaris
Crepis capillaris
Crepis capillaris (pępawa zielona)
Crepis capillaris (pępawa zielona)
cechy diagnostyczne w kluczu:Crepis (pępawa)kl 5949

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Crepis capillaris (pępawa zielona)

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20210815.2.jmak - Crepis capillaris (pępawa zielona); wsch. Niemcy
210815-2
leg. Jarosław Makowski
/wsch. Niemcy/ #2