Omphalodes scorpioides (ułudka leśna)
pokrój
Omphalodes scorpioides (ułudka leśna)
kwiat
Omphalodes scorpioides (ułudka leśna)
kwiat
Omphalodes scorpioides (ułudka leśna)
kwiat, widok Z boku
Omphalodes scorpioides (ułudka leśna)
pokrój
Omphalodes scorpioides (ułudka leśna)
szczyt pędu
Omphalodes scorpioides (ułudka leśna)
kwiat
Omphalodes scorpioides (ułudka leśna)
Omphalodes scorpioides (ułudka leśna)
Omphalodes scorpioides (ułudka leśna)
XL
Omphalodes scorpioides (ułudka leśna)
kwiat, pąki
Omphalodes scorpioides (ułudka leśna)
kwiat
Łodygi 4-kanciaste, nagie lub z pojedynczymi rozproszonymi włoskami, liście rzadko przylegająco owłosione. W okresie letnim tworzy liczne łodygi płonne, zwykle z naprzeciwległymi liśćmi.

space

Rozłupki rzadko owłosione, na szczycie z wyraźnym, wystającym obrzeżeniem, zagiętym do środka.

space

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Omphalodes scorpioides (ułudka leśna)
Omphalodes scorpioides (ułudka leśna)
XL
ekologiczne liczby wskaźnikowe Omphalodes scorpioides (ułudka leśna)

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

#11
bg.080418-7
leg. Błażej Gierczyk
/przy ujściu Pogony/
#6
pkob.230325-2
leg. Piotr Kobierski
/Kotlina Zasiecka, między Białkowem a Jasieniem/

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Omphalodes scorpioides (Haenke) Schrank [🔉 *o·i·des](pl) ułudka leśna
-form-(is,is,e); -oid-e-(us,a,um); -morphus (suff.) — przyrostki nadające znaczenie -postaciowy, -kształtny;
· końcówka -form- (lat. forma - kształt, postać), a dla wyrazów z greki końcówka -oid- (gr. eidos ειδος - rodzaj, postać), dodawana do rdzenia rzeczowników tworzy przymiotnik oznaczający "posiadanie podobnej formy, kształtu, wyglądu, charakteru" np. fili‑form-is (nitkowaty), pyri-form-is (gruszowaty), disc-oid-eus (dyskowaty);
· tego rodzaju znaczenie daje też grecki przyrostek -morf- z gr. μορφη (wygląd, kształt, postać)
· daje ten sam efekt słowotwórczy co człon ‑at‑, np. pectin-at-us, czasem obie cząstki słowotwórcze są łączone w jednym wyrazie, np. pectin‑at‑i‑form-is (grzebieniasty, grzebieniokształtny); to samo lub podobne znaczenie przymiotników uzyskuje się końcówkami -(al/ar/os/at/ic)-
· np. jajowaty - ovatus = ovalis = oviformis = ovoideus
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji