atlas-roslin.pl

Gentianella germanica (Willd.) Börner [🔉 gen·ti·a·nel·la *]

goryczuszka Wettsteina, goryczka Wettsteina
Gentiana germianica Willd. [🔉 gen·ti·a·na *] · Gentiana wettsteinii Murb. [🔉 gen·ti·a·na *] · Gentianella germanica (Willd.) E.F. Warb. [🔉 gen·ti·a·nel·la *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Gentianella germanica (goryczuszka Wettsteina)
Gentianella germanica (goryczuszka Wettsteina)
Gentianella germanica (goryczuszka Wettsteina)
Gentianella germanica (goryczuszka Wettsteina)
Gentianella germanica (goryczuszka Wettsteina)
Gentianella germanica (goryczuszka Wettsteina)
Gentianella germanica (goryczuszka Wettsteina)
Gentianella germanica (goryczuszka Wettsteina)
cechy diagnostyczne w kluczu:Gentianella (goryczuszka)kl 5197

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.189 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie - Gentianella germanica (goryczuszka Wettsteina)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Gentianella germanica (goryczuszka Wettsteina)

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

wybrane okazy · selected collections

#8
jmak.10_13_92
leg. Jarosław Makowski
/Degerfeld Niemcy/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., 2000 — Květena České Republiky 6 [71.6]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1971 — Tom XII [16.12]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. [11]
 • Tutin T.G. et al., 1972 — Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae [150.3]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji