atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.262); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Chamaecytisus albus (Hacq.) Rothm.

szczodrzeniec zmienny szczodrzeniec biały
Cytisus albus Hacq.
Chamacytisus albus
20.07.2008, na zboczu wysoczyzny na terenie użytku ekologicznego "Błonia nadbużańskie" pod Hrubieszowem; copyright © by Piotr Sikorski
Chamacytisus albus
Chamacytisus albus
Chamacytisus albus
Chamacytisus albus
Chamaecytisus albus (szczodrzeniec zmienny)
Chamaecytisus albus (szczodrzeniec zmienny)
Chamaecytisus albus (szczodrzeniec zmienny)
Chamaecytisus albus (szczodrzeniec zmienny)
Chamaecytisus albus (szczodrzeniec zmienny)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Chamaecytisus (szczodrzeniec)kl 6545
Chamacytisus albus
Chamaecytisus albus (szczodrzeniec zmienny)
Krzew 20 – 60 (80) cm wysokości, zdrewniałe gałązki wzniesione. Tegoroczne gałązki gęsto, krótko, przylegająco owłosione, z dodatkiem odstających prostych włosków.

space

Kwiatostan ulistniony, z podsadkami i przysadkami, po 3 – 14 w szczytowych główkach; kwiaty rozwijają się latem.

Kwiaty białe lub zażółcone albo różowawe. Blaszka żagielka na grzbiecie gęsto, przylegająco owłosiona.

space

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.262 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
Chamaecytisus albus (szczodrzeniec zmienny)
Chamaecytisus albus (szczodrzeniec zmienny)
wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek z Europy południowo-wschodniej; u nas jedynie na stepach i w zaroślach koło Hrubieszowa.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080619.3.and - Chamaecytisus albus (szczodrzeniec zmienny); okolice Hrubieszowa, murawa na zboczach doliny Bugu
080619-3
leg. Anna Nowak-Dańda
/okolice Hrubieszowa, murawa na zboczach doliny Bugu/ #3
znalezisko 20080619.1.bg - Chamaecytisus albus (szczodrzeniec zmienny); między Łysakowem a Diamentem, Dolina Nidy
080619-1
leg. Błażej Gierczyk
/między Łysakowem a Diamentem, Dolina Nidy/ #5
znalezisko 20080720.1.psk; na zboczu wysoczyzny na terenie użytku ekologicznego
080720-1
leg. Piotr Sikorski
/na zboczu wysoczyzny na terenie użytku ekologicznego "Błonia nadbużańskie" pod Hrubieszowem/ #7