atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Aira praecox L.

śmiałka wczesna śmiałek wczesny
Aira praecox (śmiałka wczesna)
06.05.2020, Dolina Dolnego Bobru; copyright © by Piotr Kobierski XL
Aira praecox (śmiałka wczesna)
Aira praecox (śmiałka wczesna)
Aira praecox (śmiałka wczesna)
Aira praecox
Aira praecox
Aira praecox
Aira praecox (śmiałka wczesna)
Aira praecox (śmiałka wczesna)

występowanie

Aira praecox (śmiałka wczesna)
XL
Aira praecox (śmiałka wczesna)
XL

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080515.1.js - Aira praecox (śmiałka wczesna)
080515-1
leg. Jacek Soboń #3
znalezisko 20140501.1.pkob - Aira praecox (śmiałka wczesna); Kotlina Zasiecka
140501-1
leg. Piotr Kobierski
/Kotlina Zasiecka/ #1
znalezisko 20200506.1.pkob - Aira praecox (śmiałka wczesna); Dolina Dolnego Bobru
200506-1
leg. Piotr Kobierski
/Dolina Dolnego Bobru/ #6
znalezisko 20080514.1.pkob; przy drogach w borach sosnowych w pobliżu j. Głębokie, gm. Brody Żarskie, woj. lubuskie
080514-1
leg. Piotr Kobierski
/przy drogach w borach sosnowych w pobliżu j. Głębokie, gm. Brody Żarskie, woj. lubuskie/ #9