takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Aira praecox L.

śmiałka wczesna śmiałek wczesny
na stronie — występowanie