atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona ścisła (1.127); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Botrychium matricariifolium (Retz.) A. Braun ex W.D.J. Koch [🔉 bo·tri·chi·um *]

podejźrzon marunowy
Botrychium matricariaefolium (Retz.) A. Braun · Botrychium matricariifolium A. Braun ex W.D.J.Koch · Botrychium ramosum (Roth) Asch.
Botrychium matricariifolium (podejźrzon marunowy)
pokrój; 03.07.2004, okolice Turwi, Park Krajobrazowy im. Dezyderego Chłapowskiego; copyright © by Marek Snowarski XL
Botrychium matricariifolium (podejźrzon marunowy)
pokrój; 03.07.2004, okolice Turwi, Park Krajobrazowy im. Dezyderego Chłapowskiego; copyright © by Marek Snowarski XL
Botrychium matricariifolium (podejźrzon marunowy)
Botrychium matricariifolium (podejźrzon marunowy)
pokrój
Botrychium matricariifolium (podejźrzon marunowy)
zarodnie
Botrychium matricariifolium (podejźrzon marunowy)
młode zarodnie
Botrychium matricariifolium (podejźrzon marunowy)
część liścia bez kupek
Botrychium matricariifolium (podejźrzon marunowy)
część liścia bez kupek
Botrychium matricariifolium (podejźrzon marunowy)
cześć liścia z kupkami zarodni
Botrychium matricariifolium (podejźrzon marunowy)
Botrychium matricariifolium (podejźrzon marunowy)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Botrychium (podejźrzon)kl 3654
Bylina z jednym, rzadko dwoma, niezimującymi liśćmi (5) 7 – 20 (25) cm wysokości; naga. Liść podzielony w górnej połowie na część płonną i płodną, w dole ogonek liściowy nabiegły czerwonawobrązowo.

space

Część płodna 2 – 3× pierzasta. Zarodni więcej jak 15. Tworzą się w okresie maj – lipiec.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.127 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Botrychium matricariifolium (podejźrzon marunowy)
Łąki, różnego typu lasy, raczej w suchych miejscach i na piaszczystych, kwaśnych glebach.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — NT – bliski zagrożenia.
Wymieniony w Konwencji Berneńskiej.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
c) ekstremalne fluktuacje:
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

uwagi

Gatunek bardzo rzadki. Podawany jako wymarły w Wielkopolsce. Zdjęcia ze znalezionego (2004) przez Annę Kujawę stanowiska w okolicy Turwi, na terenie Parku Krajobrazowego - uprawa dębu z gęstym podszytem czeremchy późnej. Jest monitorowane corocznie (2014) i co roku się pojawiają raz bardzo licznie, raz mniej licznie.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20040703.4.04 - Botrychium matricariifolium (podejźrzon marunowy); okolice Turwi, Park Krajobrazowy im. Dezyderego Chłapowskiego
040703-4
leg. Marek Snowarski
/okolice Turwi, Park Krajobrazowy im. Dezyderego Chłapowskiego/ #5
znalezisko 20050610.2.bg - Botrychium matricariifolium (podejźrzon marunowy); okolice Rąbinia
050610-2
leg. Błażej Gierczyk
/okolice Rąbinia/ #3
znalezisko 20070619.1.bg - Botrychium matricariifolium (podejźrzon marunowy); Lasek Rąbiński, Wielkopolska
070619-1
leg. Błażej Gierczyk
/Lasek Rąbiński, Wielkopolska/ #8
znalezisko 20090724.1.dt - Botrychium matricariifolium (podejźrzon marunowy); Siewierz Warężyno, Garb Tarnogórski
090724-1
leg. Dariusz Tlałka
/Siewierz Warężyno, Garb Tarnogórski/ #3