takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.403); b/wył. gosp. (§8.1)
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Dendranthema zawadskii (Herbich) Tzvelev

chryzantema Zawadzkiego złocień Zawadzkiego
Chrysanthemum zawadskii Herbich · Chrysanthemum zawadzkii Herbich · Dendranthema zawadzkii (Herbich) Tzvelev
Dendranthema zawadskii (chryzantema Zawadzkiego)
02.09.2009, Pieniny; copyright © by Jerzy Kruk
Dendranthema zawadskii
Dendranthema zawadskii (chryzantema Zawadzkiego)
młode rośliny
Dendranthema zawadskii (chryzantema Zawadzkiego)
roślina bezpośrednio przed kwitnieniem

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.403 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
W murawach na skałach wapiennych w Pieninach.

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Wymieniony w Konwencji Berneńskiej.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji

D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤1000.

uwagi

Chryzantema Zawadzkiego jest największą osobliwością florystyczną Pienin. Poza Pieninami gatunek ten nie jest spotykany nigdzie w Karpatach, a najbliższe stanowiska na Wyżynie Środkoworosyjskiej koło Kurska dzieli wielka dysjunkcja - oddalone są one o setki kilometrów. Gatunek ten jest częsty w całych Pieninach. Rośnie w murawach porastających skały wapienne, w zespole Dendranthemo-Seslerietum variae (klasa Seslerietea variae). Zespół ten jest zbiorowiskiem reliktowym i endemicznym dla Pienin centralnych. Najlepiej wykształcone płaty tego zespołu spotykane są w masywie Trzech Koron (Szafer i Zarzycki 1977, Matuszkiewicz 2001). [za komentarz dziękuję Michałowi Smoczykowi]

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090731.6.sm - Dendranthema zawadskii (chryzantema Zawadzkiego); Pieniny, Masyw Sokolicy
090731-6
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Pieniny, Masyw Sokolicy/ #5
znalezisko 20090801.4.sm - Dendranthema zawadskii (chryzantema Zawadzkiego); Pieniny, Wylizana Skała
090801-4
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Pieniny, Wylizana Skała/ #3