atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.376)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Rhynchospora fusca (L.) W.T. Aiton

przygiełka brunatna
Rhynchospora fusca Roem. et Schult.
Rhynchospora fusca
23.06.2007, użytek ekologiczny Bagna przy Rabym Kamieniu, gm. Lubsko, woj. lubuskie; copyright © by Piotr Kobierski
Rhynchospora fusca
Rhynchospora fusca
Rhynchospora fusca
Rhynchospora fusca
Rhynchospora fusca
Rhynchospora fusca
Rhynchospora fusca
Rhynchospora fusca
Rhynchospora fusca (przygiełka brunatna)
pokrój
Rhynchospora fusca (przygiełka brunatna)
pokrój
Rhynchospora fusca (przygiełka brunatna)
kwiatostany
Rhynchospora fusca (przygiełka brunatna)
pokrój
Rhynchospora fusca (przygiełka brunatna)
kwiatostany
cechy diagnostyczne w kluczu:Rhynchospora (przygiełka)kl 8998

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.376 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Rhynchospora fusca (przygiełka brunatna)
XL
Rhynchospora fusca (przygiełka brunatna)
XL
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.