Gentianella bohemica Skalický

goryczuszka czeska goryczka czeska
Gentianella praecox (A. et J. Kerner) E. Mayer ssp. bohemica (Skalický) Holub
na stronie — występowanie · znaleziska
Gentianella bohemica (goryczuszka czeska)
kwitnąca roślina; 04.10.2006, Góry Orlickie, Zieleniec; copyright © by Michał Smoczyk
Gentianella bohemica (goryczuszka czeska)
pokrój
Gentianella bohemica (goryczuszka czeska)
kwiat, widoczne wcięcia między działkami kielicha
Gentianella bohemica (goryczuszka czeska)
pokrój
Gentianella bohemica (goryczuszka czeska)
pokrój
Gentianella bohemica (goryczuszka czeska)
pokrój rośliny w początkowej fazie kwitnienia
Gentianella bohemica (goryczuszka czeska)
kwiaty
Gentianella bohemica (goryczuszka czeska)
orzęsienie płatków korony
Gentianella bohemica (goryczuszka czeska)
węzeł w obrębie kwiatostanu i kształt działek kielicha
Gentianella bohemica (goryczuszka czeska)
pokrój kwitnącej rośliny, niski osobnik
Gentianella bohemica (goryczuszka czeska)
kwiatostan, widoczne działki kielicha
Gentianella bohemica (goryczuszka czeska)
pokrój kwitnącej rośliny, niski wielokwiatowy osobnik
Gentianella bohemica (goryczuszka czeska)
pokrój kwitnącej rośliny, niski wielokwiatowy osobnik
Gentianella bohemica (goryczuszka czeska)
kwiat z boku, widoczne wcięcie między działkami kielicha pośredniego kształtu między literą V i U (cecha charakterystyczna dla gatunku)
Gentianella bohemica (goryczuszka czeska)
kielich
Gentianella bohemica (goryczuszka czeska)
przekrój podłużny kwiatu, pręciki przyrośnięte dołem do rurki korony, z prawej strony słupek z dwudzielnym znamieniem i zalążnią na gynoforze (trzoneczku - cecha charakterystyczna dla tej grupy gatunków)
Gentianella bohemica (goryczuszka czeska)
osobnik owocujący z zaschniętymi liśćmi
Gentianella bohemica (goryczuszka czeska)
fragment torebki i dojrzewające nasiona

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.185 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — Vu – narażony.
Globalnie — Vu – narażony.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (v) liczby dojrzałych osobników
c) ekstremalne fluktuacje:
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20061004.1.sm - Gentianella bohemica (goryczuszka czeska); Góry Orlickie, Zieleniec
sm.061004-1
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Góry Orlickie, Zieleniec/ #2
znalezisko 20090907.1.sm - Gentianella bohemica (goryczuszka czeska); Góry Orlickie, Zieleniec
sm.090907-1
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Góry Orlickie, Zieleniec/ #3
znalezisko 20070929.2.sm - Gentianella bohemica (goryczuszka czeska); Pogórze Orlickie, Zielone
sm.070929-2
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Pogórze Orlickie, Zielone/ #3
znalezisko 20020800.3.sm - Gentianella bohemica (goryczuszka czeska); Pogórze Orlickie, Zielone koło Dusznik-Zdroju
sm.020800-3
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Pogórze Orlickie, Zielone koło Dusznik-Zdroju/ #2
znalezisko 20100918.1.sm - Gentianella bohemica (goryczuszka czeska); Góry Stołowe, okolice Darnkowa
sm.100918-1
leg. Michał Smoczyk
/Góry Stołowe, okolice Darnkowa/ #5
znalezisko 20100918.2.sm - Gentianella bohemica (goryczuszka czeska); Pogórze Orlickie, okolice Dusznik-Zdroju
sm.100918-2
leg. Michał Smoczyk
/Pogórze Orlickie, okolice Dusznik-Zdroju/ #3
znalezisko 20101003.1.sm - Gentianella bohemica (goryczuszka czeska); Góry Orlickie, okolice Zieleńca
sm.101003-1
leg. Michał Smoczyk
/Góry Orlickie, okolice Zieleńca/ #6