atlas-roslin.pl

Gentianella bohemica Skalický [🔉 gen·ti·a·nel·la *]

goryczuszka czeska, goryczka czeska
Gentianella praecox (A. et J. Kerner) E. Mayer ssp. bohemica (Skalický) Holub
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Gentianella bohemica (goryczuszka czeska)
kwitnąca roślina
Gentianella bohemica (goryczuszka czeska)
pokrój
Gentianella bohemica (goryczuszka czeska)
kwiat, widoczne wcięcia między działkami kielicha
Gentianella bohemica (goryczuszka czeska)
pokrój
Gentianella bohemica (goryczuszka czeska)
pokrój
Gentianella bohemica (goryczuszka czeska)
pokrój rośliny w początkowej fazie kwitnienia
Gentianella bohemica (goryczuszka czeska)
kwiaty
Gentianella bohemica (goryczuszka czeska)
orzęsienie płatków korony
Gentianella bohemica (goryczuszka czeska)
węzeł w obrębie kwiatostanu i kształt działek kielicha
Gentianella bohemica (goryczuszka czeska)
pokrój kwitnącej rośliny, niski osobnik
Gentianella bohemica (goryczuszka czeska)
kwiatostan, widoczne działki kielicha
Gentianella bohemica (goryczuszka czeska)
pokrój kwitnącej rośliny, niski wielokwiatowy osobnik
Gentianella bohemica (goryczuszka czeska)
pokrój kwitnącej rośliny, niski wielokwiatowy osobnik
Gentianella bohemica (goryczuszka czeska)
kwiat z boku, widoczne wcięcie między działkami kielicha pośredniego kształtu między literą V i U (cecha charakterystyczna dla gatunku)
Gentianella bohemica (goryczuszka czeska)
kielich
Gentianella bohemica (goryczuszka czeska)
przekrój podłużny kwiatu, pręciki przyrośnięte dołem do rurki korony, z prawej strony słupek z dwudzielnym znamieniem i zalążnią na gynoforze (trzoneczku - cecha charakterystyczna dla tej grupy gatunków)
Gentianella bohemica (goryczuszka czeska)
osobnik owocujący z zaschniętymi liśćmi
Gentianella bohemica (goryczuszka czeska)
fragment torebki i dojrzewające nasiona
cechy diagnostyczne w kluczu:Gentianella (goryczuszka)kl 5200

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.185 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie - Gentianella bohemica (goryczuszka czeska)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Gentianella bohemica (goryczuszka czeska)
Status "Natura 2000": priorytetowy takson o znaczeniu wspólnotowym (kod: 4094, lp.298[407])
Status czerwonej księgi 2014r.[169.14]: EN – zagrożony
Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — VU – narażony.
Globalnie — VU – narażony.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (v) liczby dojrzałych osobników
c) ekstremalne fluktuacje:
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

#2
sm.061004-1
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Góry Orlickie, Zieleniec/
#3
sm.090907-1
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Góry Orlickie, Zieleniec/
#3
sm.070929-2
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Pogórze Orlickie, Zielone/
#2
sm.020800-3
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Pogórze Orlickie, Zielone koło Dusznik-Zdroju/
#5
sm.100918-1
leg. Michał Smoczyk
/Góry Stołowe, okolice Darnkowa/
#3
sm.100918-2
leg. Michał Smoczyk
/Pogórze Orlickie, okolice Dusznik-Zdroju/
#6
sm.101003-1
leg. Michał Smoczyk
/Góry Orlickie, okolice Zieleńca/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., 2000 — Květena České Republiky 6 [71.6]
 • Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_gentianella_bohemica.pdf
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. [11]
 • Tutin T.G. et al., 1972 — Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae [150.3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2012 — z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty ... [178]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji