atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Thladiantha dubia Bunge

ziemniaczka sercowata tladianta zwodna
Thladiantha dubia
pod Bialobrzegami nad Pilicą, na skraju łęgu olszowo-jesionowego, z dala od osad ludzkich ; copyright © by Piotr Sikorski
Thladiantha dubia
Thladiantha dubia
Thladiantha dubia
Thladiantha dubia
Thladiantha dubia (ziemniaczka sercowata)
Thladiantha dubia (ziemniaczka sercowata)
Thladiantha dubia (ziemniaczka sercowata)
Thladiantha dubia (ziemniaczka sercowata)
kiełkujące bulwy
cechy diagnostyczne w kluczu:Cucurbitaceae (dyniowate)kl 4917

występowanie

Thladiantha dubia
Thladiantha dubia (ziemniaczka sercowata)
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadko uprawiana i dziczejąca roślina ozdobna.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Azja wschodnia [czas przybycia na teren Polski: 1917r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

uwagi o jadalności i uprawie w Polsce

Thladiantha dubia (ziemniaczka sercowata)
spostrzeżenia Wojciecha Maksymiliana Szymańskiego
Tworzy okrągłe lub podłużne gładkie żółte bulwy (które podobno są jadalne) i smaczne, czerwone owoce, które przypominają wewnątrz owoc marakui. W wielu źródłach można znaleźć informacje o ich przydatności do spożycia. Z osobistego doświadczenia mogę powiedzieć, że są one bardzo smaczne, aromatyczne i bardzo słodkie, ale jadalne w stanie surowym tylko w małych ilościach, gdyż drażnią gardło podczas jedzenia - prawdopodobnie zawierają rafidy szczawianu wapnia.
Jednak odpowiednio długo (2 – 3 godziny) gotowany miąższ owoców (bez nasion) traci drażniące właściwości i jest bardzo smaczny, nawet w dużych ilościach.

space

Ziemniaczkę można rozmnożyć zarówno z bulw, jak i nasion. Te ostatnie trzeba siać powierzchniowo. Pnącza posadzone w ogrodzie przenoszą się często na sąsiedni teren (stare bulwy zamierają, a nowe tworzą się w sporej odległości od nich) - stąd robi wrażenie wędrującej.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.4.psk; pod Bialobrzegami nad Pilicą, na skraju łęgu olszowo-jesionowego, z dala od osad ludzkich
4
leg. Piotr Sikorski
/pod Bialobrzegami nad Pilicą, na skraju łęgu olszowo-jesionowego, z dala od osad ludzkich / #10
znalezisko 00010000.2.wmsz - Thladiantha dubia (ziemniaczka sercowata)
2
leg. Wojciech Maksymilian Szymański #7