atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· kenofit, zadomowiony [234]

Thladiantha dubia Bunge

ziemniaczka sercowata, tladianta zwodna
Thladiantha dubia
pod Bialobrzegami nad Pilicą, na skraju łęgu olszowo-jesionowego, z dala od osad ludzkich ; copyright © by Piotr Sikorski
Thladiantha dubia
Thladiantha dubia
Thladiantha dubia
Thladiantha dubia
Thladiantha dubia (ziemniaczka sercowata)
Thladiantha dubia (ziemniaczka sercowata)
Thladiantha dubia (ziemniaczka sercowata)
Thladiantha dubia (ziemniaczka sercowata)
kiełkujące bulwy
cechy diagnostyczne w kluczu:Cucurbitaceae (dyniowate)kl 4917

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Thladiantha dubia
Thladiantha dubia (ziemniaczka sercowata)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Thladiantha dubia (ziemniaczka sercowata)
Rzadko uprawiana i dziczejąca roślina ozdobna.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Azja wschodnia [czas przybycia na teren Polski: 1917r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.4.psk; pod Bialobrzegami nad Pilicą, na skraju łęgu olszowo-jesionowego, z dala od osad ludzkich
4
leg. Piotr Sikorski
/pod Bialobrzegami nad Pilicą, na skraju łęgu olszowo-jesionowego, z dala od osad ludzkich / #10
znalezisko 00010000.2.wmsz - Thladiantha dubia (ziemniaczka sercowata)
2
leg. Wojciech Maksymilian Szymański #7

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Thladiantha dubia (ziemniaczka sercowata)jest! na Bazarze Roślinnym #1
🌱
Spostrzeżenia Wojciecha Maksymiliana Szymańskiego:

space

wysokość: do 4 m

wymagania i uprawa

Thladiantha dubia (ziemniaczka sercowata)
🌸
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 6a

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce lub pełne słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna lub gleba wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne

Ziemniaczkę można rozmnożyć zarówno z bulw, jak i nasion. Wysiew powierzchniowy.

space