atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Koeleria pyramidata (Lam.) P. Beauv. [🔉 ke·ler·i·a *]

strzęplica piramidalna
Koeleria pyramidata (Lam.) Domin
Koeleria pyramidata (strzęplica piramidalna)
wiecha rozpierzchła w trakcie kwitnienia, przed i po kwitnieniu odcinki przylegają do osi, widoczne oddalone dolne odcinki; 28.06.2010, Pogórze Orlickie, Czermna; copyright © by Michał Smoczyk
Koeleria pyramidata (strzęplica piramidalna)
Sigmaringen, Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Koeleria pyramidata (strzęplica piramidalna)
wiecha rozpierzchła w trakcie kwitnienia, przed i po kwitnieniu odcinki przylegają do osi, widoczne oddalone dolne odcinki
Koeleria pyramidata (strzęplica piramidalna)
Koeleria pyramidata (strzęplica piramidalna)
Koeleria pyramidata (strzęplica piramidalna)
cechy diagnostyczne w kluczu:Koeleria (strzęplica)kl 6338

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Koeleria pyramidata (strzęplica piramidalna)

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A2. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥30%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku: mogły nie ustąpić LUB mogą być niejasne LUB mogą być nieprzemijające; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:

B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100628.10.sm - Koeleria pyramidata (strzęplica piramidalna); Pogórze Orlickie, Czermna
100628-10
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Pogórze Orlickie, Czermna/ #3
znalezisko 00010000.07_10_8.jmak - Koeleria pyramidata (strzęplica piramidalna); Sigmaringen, Niemcy
07_10_8
leg. Jarosław Makowski
/Sigmaringen, Niemcy/ #6