antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Clematis vitalba L.

powojnik pnący
Clematis vitalba (powojnik pnący)
11.11.2012, Wrocław, ul. Ratajów; copyright © by Marek Snowarski
Clematis vitalba (powojnik pnący)
Clematis vitalba (powojnik pnący)
Clematis vitalba (powojnik pnący)
owocostan
Clematis vitalba
pęd
Clematis vitalba
owoce
Clematis vitalba
pąki boczne
Clematis vitalba (powojnik pnący)
Clematis vitalba (powojnik pnący)

cechy charakterystyczne

Krzew pnący się o bardzo silnym wzroście, pędy 6-8(12)m długości, 1-2(5)cm średnicy, kanciasto żeberkowane; jednoroczne pilśniowato owłosione.

space

Kwiaty liczne w wiechowatych kwiatostanach, szczytowych lub w kątach liści. Listki okwiatu białe lub z zewnątrz zielonkawe.

space

Kwitnienie czerwiec-wrzesień.

występowanie

Clematis vitalba (powojnik pnący)
Clematis vitalba (powojnik pnący)
wystepowanie
o mapie występowania
Pnącze uprawiane i zdziczałe na terenie całego kraju (częściej na zachodzie Polski) i w dolinach dużych rzek. Brzegi lasów liściastych, zakrzaczenia, ruderalne tereny miejskie.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny regionalnie; kenofit; pochodzenie: zachodnia, środkowa i południowa Europa, północno-zachodnia Afryka, Azja (Kaukaz) [czas przybycia na teren Polski: XVIIIw., 1847r.]

Kategoria inwazyjności II (średnia) 12pkt.: gatunek przynajmniej w niektórych regionach o ujawnionej zdolność inwazyjnej przez zwiększanie zajmowanej powierzchni lub liczby stanowisk
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników lub w dużych skupieniach; utrzymuje się na dotychczasowych stanowiskach
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: głównie antropogeniczne ale z możliwością wejścia w częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 6210 (szczególnie) — murawy kserotermiczne ( i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) - priorytetowe są tylko murawy z ważnymi stanowiskami storczyków
· 9170 — grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (, )
· 91F0 — łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe ()

właściwości i zastosowanie

Wymagania: światło · umiarkowane słońce · woda · gleba sucha · odczyn · gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce wybitnie ciepłe · zwięzłość · gleba kamienista, żwirowa · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne

Grupy użytkowe: pnącza · liściaste krzewy i pnącza okrywowe · strefa mrozoodporności 3

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20121111.1.12 - Clematis vitalba (powojnik pnący); Wrocław, ul. Ratajów
121111-1
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, ul. Ratajów/ #9
znalezisko 20030719.5.am - Clematis vitalba (powojnik pnący); Piekary Śląskie
am.030719-5
leg. Antoni Mielnikow
/Piekary Śląskie/ #3
znalezisko 20040227.5.bl - Clematis vitalba (powojnik pnący)
bl.040227-5
leg. Barbara Łotocka #16
znalezisko 20121128.1b.12 - Clematis vitalba (powojnik pnący); Wrocław, ul. Chociebuska, nasyp wiaduktu drogowego
121128-1b
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, ul. Chociebuska, nasyp wiaduktu drogowego/ #2
znalezisko 20111106.15.11 - Clematis vitalba (powojnik pnący); Park Grabiszyński, Wrocław
111106-15
leg. Marek Snowarski
/Park Grabiszyński, Wrocław/ #9