takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Juncus compressus Jacq.

sit ścieśniony
na stronie — występowanie · znaleziska