Juncus compressus (sit ścieśniony)
XL
Juncus compressus
fragment kwiatostanu
Juncus compressus
torebki, przysadki
Juncus compressus
błoniaste uszka
Juncus compressus
błoniaste uszka
Juncus compressus
kwiaty
Juncus compressus
kwiaty
Juncus compressus
kwiaty
Juncus compressus (sit ścieśniony)
Juncus compressus (sit ścieśniony)
Juncus compressus (sit ścieśniony)
Juncus compressus (sit ścieśniony)
Juncus compressus (sit ścieśniony)
XL

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie - Juncus compressus (sit ścieśniony)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Juncus compressus (sit ścieśniony)
Częsty. Wilgotne łąki, brzegi wód.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

#9
pkob.090627-1
leg. Piotr Kobierski
/okolice Górzyna, woj.lubuskie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.822 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.553 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.588 [9]
 • Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.65+67 [86.2]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.127 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.634 [11]
 • Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1935 — Flora URSS. T.3 p.527+t28 [85.3]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.106 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.817 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji