atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (EN) [234]
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Thymelaea passerina (L.) Coss. et Germ. [🔉 ti·me·le·a *]

wilczypieprz roczny
Lygia passerina (L.) Fasano

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Thymelaea passerina (wilczypieprz roczny)

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony. Archeofit.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
c) ekstremalne fluktuacje:
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (EN); archeofit; pochodzenie: Europa, Azja i Afryka północna [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20030515.1.bsw - Thymelaea passerina (wilczypieprz roczny)
030515-1
leg. Barbara Sudnik-Wójcikowska #3
znalezisko 20080831.2.and - Thymelaea passerina (wilczypieprz roczny); miedza polna, okolice Miechowa (Wyż. Małopolska)
080831-2
leg. Anna Nowak-Dańda
/miedza polna, okolice Miechowa (Wyż. Małopolska)/ #4