atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Doronicum austriacum Jacq.

omieg górski