takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Doronicum austriacum Jacq.

omieg górski