atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Silene dubia Herb.

lepnica karpacka, lepnica wschodniokarpacka
Silene nutans L. ssp. dubia (Herbich) Zapał.
Silene dubia
02.07.2008, ogródek botaniczny Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Suchych Rzekach; copyright © by Stanisław Kucharzyk
Silene dubia
Silene dubia

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Silene (lepnica)kl 6961
Od lepnicy zwisłej (Silene nutans) różni się jedynie budową włosków na brzegu liścia. Lepnica karpacka (Silene dubia) ma włoski krótkie, 1 – 2-komórkowe a lepnica zwisła (Silene nutans) ma włoski długie, wielokomórkowe.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek z Karpat Wschodnich i Południowych. W Polsce na jednym stanowisku na Połoninie Bukowskiej.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤1000.