atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Oenanthe fistulosa L.

kropidło piszczałkowate
Oenanthe Oenanthe Oenanthe OenantheOenanthekropidło wodne (Oenanthe aquatica)kropidło Lachenala (Oenanthe lachenalii)
Oenanthe fistulosa (kropidło piszczałkowate)
17.06.2008, gm. Lubsko, woj. lubuskie; copyright © by Piotr Kobierski
Oenanthe fistulosa (kropidło piszczałkowate)
Oenanthe fistulosa (kropidło piszczałkowate)
Oenanthe fistulosa (kropidło piszczałkowate)
Oenanthe fistulosa (kropidło piszczałkowate)
Oenanthe fistulosa (kropidło piszczałkowate)
Oenanthe fistulosa (kropidło piszczałkowate)
Oenanthe fistulosa (kropidło piszczałkowate)
Oenanthe fistulosa (kropidło piszczałkowate)
Oenanthe fistulosa (kropidło piszczałkowate)
Oenanthe fistulosa (kropidło piszczałkowate)
cechy diagnostyczne w kluczu:Oenanthe (kropidło)kl 9269

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080709.2.pkob - Oenanthe fistulosa (kropidło piszczałkowate); gm. Lubsko, woj. lubuskie
080709-2
leg. Piotr Kobierski
/gm. Lubsko, woj. lubuskie/ #2
znalezisko 20080611.2.pkob - Oenanthe fistulosa (kropidło piszczałkowate); gm. Lubsko, woj. lubuskie
080611-2
leg. Piotr Kobierski
/gm. Lubsko, woj. lubuskie/ #6