takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Oenanthe fistulosa L.

kropidło piszczałkowate
na stronie — występowanie · znaleziska
Oenanthe fistulosa (kropidło piszczałkowate)
17.06.2008, gm. Lubsko, woj. lubuskie; copyright © by Piotr Kobierski
Oenanthe fistulosa (kropidło piszczałkowate)
Oenanthe fistulosa (kropidło piszczałkowate)
Oenanthe fistulosa (kropidło piszczałkowate)
Oenanthe fistulosa (kropidło piszczałkowate)
Oenanthe fistulosa (kropidło piszczałkowate)
Oenanthe fistulosa (kropidło piszczałkowate)
Oenanthe fistulosa (kropidło piszczałkowate)
Oenanthe fistulosa (kropidło piszczałkowate)
Oenanthe fistulosa (kropidło piszczałkowate)
Oenanthe fistulosa (kropidło piszczałkowate)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080709.2.pkob - Oenanthe fistulosa (kropidło piszczałkowate); gm. Lubsko, woj. lubuskie
pkob.080709-2
leg. Piotr Kobierski
/gm. Lubsko, woj. lubuskie/ #2
znalezisko 20080611.2.pkob - Oenanthe fistulosa (kropidło piszczałkowate); gm. Lubsko, woj. lubuskie
pkob.080611-2
leg. Piotr Kobierski
/gm. Lubsko, woj. lubuskie/ #6