atlas-roslin.pl

rok 2009

07.12.2009

* Dziękuję Annie Smith za uwagi do tłumaczeń na angielski i korektę niektórych elementów i tekstów.
* Zmieniona została domyśla wielkość fotografii. Poprzedni standard był pomyślany tak aby atlas dało się wygodnie oglądać na monitorach o rozdzielczości 800 × 600 i większej. Przez 10 lat postęp technologiczny sprawił, że dominują lepsze monitory o większej rozdzielczości. Zmiana standardu pozwoli lepiej wykorzystać to dobrodziejstwo. Nowo dodawane zdjęcia (i te stare które będą ponownie redagowane) dostosowują się do nowe standardu - będą większe w przypadku, gdy temat zdjęcia czyni to sensownym i gdy pozwala na to rozmiar oraz jakość zdjęcia źródłowego.

28.09.2009

* zmiany układu indeksu nazw - Piotr Sikorski zwrócił moją uwagę na wysoce praktyczny charakter indeksu łączącego nazwy polskie i łacińskie (czasami wygodniej szukać po jednej, czasami po drugiej nazwie w jednej wspólnej liście); rzeczywiście, tak jest bardziej komfortowo; indeks wszystkich nazw taksonów został połączony w jednym pliku

* dodatkowe ułatwienie poruszania się po indeksie to obok listwy skoków do pierwszej litery nazwy, listwa skoków do kolejnej litery w nazwie - znacznie przyśpiesza znajdowanie właściwej nazwy, zwykle dwa kliknięcia wystarczają by trafić do szukanaj pozycji

* Za poprawki i zgłoszone wątpliwości dziękuję: Michałowi Smoczykowi i mojemu Ojcu (szczególne podziekowania za bardzo obszerną korektę redakcyjną), Dariuszowi Tlałce (polskie nazwy i uzupełnienie gatunków paproci), Krzysztofowi Świerkoszowi (jastrzębiec wczesny (Hieracium glaucinum)), Marcinowi Kisielowi (marzymięta chińska (Elsholtzia stauntonii), marzymięta grzebieniasta (Elsholtzia ciliata)), Januszowi Benisławskiemu (literówki), Jerzemu Krukowi (niepewne fotografie w rodzajach pięciornik (Potentilla) i jastrzębiec (Hieracium)), jeśli kogoś pominąłem to niechcący.

07.06.2009

* Nowe taksony

(new taxons) z fotografiami Dariusza Tlałki: paprotnik Brauna (Polystichum braunii), zaproć górska (Oreopteris limbosperma), nerecznica pośrednia (Dryopteris remota) (z komentarzem), skrzyp łąkowy (Equisetum pratense), Equisetum xlitorale (z komentarzem), Equisetum xtrachyodon (z komentarzem)
i uzupełnienia fotografii

(update): nerecznica górska (Dryopteris expansa), cienistka Roberta (Gymnocarpium robertianum), Dryopteris affinis.

* Nowe taksony

(new taxons) z fotografiami Michała Smoczyka: rogownica murawowa (Cerastium glutinosum), koniczyna żółtobiała (Trifolium ochroleucon), stokłosa prosta (Bromus erectus), wiechlina odległokłosa (Poa remota),
i uzupełnienia fotografii

(updates): wiązówka błotna (Filipendula ulmaria), pięciornik wiosenny (Potentilla neumanniana), czerniec gronkowy (Actaea spicata), rzepik pospolity (Agrimonia eupatoria), jęczmieniec zwyczajny (Hordelymus europaeus), rdest pokrewny (Polygonum affine), ognik szkarłatny (Pyracantha coccinea), lilia bulwkowata (Lilium bulbiferum), zerwa kłosowa (Phyteuma spicatum), tobołki przerosłe (Thlaspi perfoliatum), kłobuczka pospolita (Torilis japonica), brzoza omszona karpacka (Betula pubescens ssp. carpatica), gęsiówka szorstkowłosista (Arabis hirsuta), ostrożeń dwubarwny (Cirsium helenioides), świerząbek korzenny (Chaerophyllum aromaticum), bylica draganek (Artemisia dracunculus), turzyca brzegowa (Carex riparia), klon pospolity (Acer platanoides), kosmatka gajowa (Luzula luzuloides), pszeniec różowy (Melampyrum arvense), buławnik wielkokwiatowy (Cephalanthera damasonium), krwiściąg mniejszy (Sanguisorba minor), róża dzika (Rosa canina), przegorzan kulisty (Echinops sphaerocephalus), przytulia północna (Galium boreale), rzodkiewnik Hallera (Arabidopsis halleri), trędownik skrzydlaty (Scrophularia umbrosa), mierznica czarna (Ballota nigra), wiechlina gajowa (Poa nemoralis), lepiężnik różowy (Petasites hybridus), dziurawiec skąpolistny (Hypericum montanum), liczydło górskie (Streptopus amplexifolius), turzyca błotna (Carex acutiformis), orlica pospolita (Pteridium aquilinum), koniczyna drobnogłówkowa (Trifolium dubium), lebiodka pospolita (Origanum vulgare), wilczomlecz lancetowaty (Euphorbia esula).

* Nowy takson

(new taxon) z fotografią Piotra Sikorskiego: babka wielonasienna (Plantago intermedia)
i uzupełnienia fotografii

(update): skrzyp bagienny (Equisetum fluviatile), dąbrówka kosmata (Ajuga genevensis).

* Uzupełnienie zdjęć Błażeja Gierczyka: czosnek siatkowaty (Allium victorialis), marzanka pagórkowa (Asperula cynanchica), różeniec górski (Rhodiola rosea), leniec pospolity (Thesium linophyllon), goździk skupiony (Dianthus compactus), chaber miękkowłosy (Centaurea mollis), lniczka mała (Chaenorhinum minus), czyściec prosty (Stachys recta), groszek pannoński (Lathyrus pannonicus), fiołek dacki (Viola dacica), zaraźnica niebieska (Phelipanche purpurea), zaraza czerwonawa (Orobanche lutea), zaraza żółta (Orobanche flava), zaraza macierzankowa (Orobanche alba), rezeda mała (Reseda phyteuma), zaraza bladokwiatowa (Orobanche pallidiflora), szczodrzeniec zmienny (Chamaecytisus albus), lepnica wąskopłatkowa (Silene otites), róża francuska (Rosa gallica), róża alpejska (Rosa pendulina), olsza zielona (Alnus viridis), wilczomlecz drobny (Euphorbia exigua), len włochaty (Linum hirsutum), wężymord stepowy (Scorzonera purpurea), dzwonek wąskolistny (Campanula polymorpha), rozchodnik kaukaski (Phedimus spurius), rozchodnik alpejski (Sedum alpestre).

* Nowy takson

(new taxon) z fotografiami Marka Borowca: sit bałtycki (Juncus balticus).

Dziękuję za korektę Jarosławowi Makowskiemu (Phlox drummondii, Nemphila maculata).

29.05.2009

* Nowe taksony

(new taxons) z fotografiami Anny Nowak-Dańda: przetacznik wczesny (Veronica praecox), głodek żółty (Draba nemorosa), ziarnopłon kusy (Ficaria nudicaulis)
i uzupełnienia fotografii

(update): stulisz miotłowy (Sisymbrium polymorphum), gęsiówka uszkowata (Arabis recta).

* Nowy takson

(new taxon) z fotografiami Błażeja Gierczyka: przewiercień okrągłolistny (Bupleurum rotundifolium),
i uzupełnienia fotografii

(update): groszek szerokolistny (Lathyrus latifolius), czosnek kulisty (Allium rotundum), marzanka barwierska (Asperula tinctoria), wilczomlecz drobny (Euphorbia exigua), włóczydło polne (Caucalis platycarpos), szyplin jedwabisty (Dorycnium germanicum),

* Nowe takson

(new taxon) z fotografiami Stanisława Kucharzyka: kostrzewa niska (Festuca airoides) (Festuca supina).

* Nowy takson

(new taxon) z fotografiami Marka Borowca: trybula pospolita (Anthriscus caucalis).

* Dodane zdjęcia Piotra Sikorskiego na stronach: aster alpejski (Aster alpinus), posłonek alpejski skalny (Helianthemum alpestre ssp. rupifragum).

* Nowy format klucza został wzbogacony o dwa widoki:
- "struktura klucza" to rodzaj spisu treści dla klucza, przydatnego zwłaszcza dla długi kluczy - umożliwia szybką orientację w układzie danego klucza a osobom znającym ten klucz, umożliwia szybki skok do właściwego miejsca, z pominięciem początkowych kroków.
- "obrazkowo" to po prostu tabela zestawiajaca na jednym ekranie wszystkie taksony (zwykle gatunki) leżace w systemie bezpośrednio pod taksonem klucza.
Wszystkie cztery układy klucza są ergonomicznie wzajemnie linkowane oraz linkowane do stron gatunków lub podrzędnych kluczy.
* Kolejne klucze w nowym układzie to: groszek (Lathyrus), czosnek (Allium).

* Serdecznie dziękuję Dariuszowi Tlałce za korektę stron paprotników oraz cenne uwagi ogólne i szczegółowe (Equisetum ×litorale).
* Dziękuję za korektę Krzysztofowi Ciesielskiemu (dereń szwedzki).

20.05.2009

* Wprowadzony nowy format klucza do oznaczania - pierwsze strony w tym układzie to: wyka (Vicia), roszpunka (Valerianella), wilczomlecz (Euphorbia) - dodano tradycyjny układ klucza, dotychczasowy klucz tabelaryczny jest teraz czytelniejszy i wygodniejszy; punktowanie przy pomocy małych "czekboksów" pozwala podczas oznaczania podręcznie notować pasujące cechy z klucza; liczne zmyślne linkowania ułatwiają szybkie, na pół automatyczne, poruszanie się po kluczu.
* Zmiany które dotyczą wszystkich stron taksonów:
- podręczny skorowidz taksonów na stronach nadrzędnych teraz zawiera zarówno linki wewnętrzne (do odpowiedniego miejsca w kluczu na tej stronie) jak i zewnętrzne (do strony gatunku),
- listwa nawigacji (w nagłówku i stopcje) na stronach taksonów ma teraz dodatkową pozycję "klucz" która prowadzi bezpośrednio do właściwego miejsca na stronie taksonu nadrzędnego,

* Dodany opis: żarnowiec miotlasty (Sarothamnus scoparius).
* Klucz i skrócone opisy do roszpunka (Valerianella), nowe fotografie roszpunka warzywna (Valerianella locusta), korekta błędnych fotografii na stronie roszpunka ząbkowana (Valerianella dentata).
* Uzupełnienia fotografii: mak piaskowy (Papaver argemone), dzwonek pokrzywolistny (Campanula trachelium), niezapominajka polna (Myosotis arvensis), ostromlecz miotlasty (Euphorbia virgultosa), poziomka twardawa (Fragaria viridis), wyka wąskolistna (Vicia angustifolia), wyka drobnokwiatowa (Vicia hirsuta).
* Nowe takson

(new taxon) z fotografiami Barbary Kudławiec: krokus złocisty (Crocus chrysanthus),
i uzupełnienia fotografii

(update): krokus wiosenny (Crocus vernus), szachownica cesarska (Fritillaria imperialis)
* Za spostrzeżenie korektorskie dziękuję Markowi Borowcowi i Jackowi Soboniowi.

22.04.2009

* Przygotowanie i zamknięcie wersji subskrypcyjnej 2009 atlas-roslin.pl.
* Ostatnie poprawki i uzupełnienia. W szczególności pokazanie na stronach wszystkich mapek występowanie (tam gdzie były dostępne), jest ich teraz o około 30 więcej i poprawienie kilku przypadków, gdy były pokazane niewłaściwe mapki występowania.

10.04.2009

* Nowe taksony

(new taxons) z fotografiami Jacka Sobonia: psianka stuliszolistna (Solanum sisimbriifolium), psianka kosmata (Solanum luteum), piaskowiec trawiasty (Arenaria graminifolia), rogownica źródlana (Cerastium fontanum), przetacznik pierzastosieczny (Veronica jacquinii), rdest pokrewny (Polygonum affine), parczelina trójlistkowa (Ptelea trifoliata), jesion wąskolistkowy (Fraxinus angustifolia), lipa amerykańska (Tilia americana), Tilia cv. Euchlora, lilak Josiki (Syringa josikaea), Syringa xchinensis, Crocosmia xcrocosmiiflora, lilak perski (Syringa persica), proso rózgowate (Panicum virgatum), krwawnik wełnisty (Achillea tomentosa), Thymus xcitriodorus, szczaw wodny (Rumex aquaticus), wiciokrzew Henry'ego (Lonicera henryi), przytulia błotna (Galium palustre), magnolia naga (Magnolia denudata), sosna wydmowa (Pinus contorta), nolana błękitna (Nolana paradoxa), Nepeta xfaassenii, tawuła nippońska (Spiraea nipponica), Eruca vesicaria, lepnica smukła (Silene conica), zawilec wieńcowy (Anemone coronaria), oliwnik srebrzysty (Elaeagnus commutata), wiesiołek czworograniasty (Oenothera tetragona), wiesiołek ozdobny (Oenothera macrocarpa), wiciokrzew alpejski (Lonicera alpigena), lepnica baldaszkowa (Silene armeria), Hemerocallis xhybrida, ligustr jajowatolistny (Ligustrum ovalifolium), Viburnum xcarlcephalum, kalina kanadyjska (Viburnum lentago), kalina Davida (Viburnum davidi), turówka wonna (Hierochloe odorata), koniopłoch łąkowy (Silaum silaus), ślazówka letnia (Lavatera trimestris), pięciornik niski (Potentilla supina), łoboda ogrodowa (Atriplex hortensis), oliwnik baldaszkowaty (Elaeagnus umbellata), lilia tygrysia (Lilium lancifolium), roszpunka warzywna (Valerianella locusta), lepnica Szafta (Silene schafta), orzesznik pięciolistkowy (Carya ovata), owsica wieczniezielona (Helictotrichon sempervirens), śniedek zwisły (Ornithogalum nutans), klon pensylwański (Acer pensylvanicum), kobea pnąca (Cobaea scandens), Exochorda racemosa, żurawka krwista (Heuchera sanguinea), Lonicera xtellmanniana, Philadelphus cv. Falconeri, pragnia kuklikowata (Waldsteinia geoides), kostrzewa popielata (Festuca cinerea), turzyca włosista (Carex comans), turzyca włosowata (Carex capillaris), kosaciec trawolistny (Iris graminea), ligustr tępolistny (Ligustrum obtusifolium), tulejnik amerykański (Lysichiton americanus), nachyłek wielkokwiatowy (Coreopsis grandiflora), szczeciniastka owłosiona (Virga pilosa), wierzba szwajcarska (Salix helvetica), Exochorda macrantha, sadziec plamisty (Eutrochium maculatum), kostrzewa Gautiera (Festuca gautieri), powojnik tangucki (Clematis tangutica), odętka wirginijska (Physostegia virginica), wełnianka czerwonawa (Eriophorum russeolum), żylistek szorstki (Deutzia scabra), Deutzia xrosea,
i uzupełnienia fotografii

(update): kalina japońska (Viburnum plicatum), kalina wonna (Viburnum farreri), wiśnia pospolita (Cerasus vulgaris), wężymord czarny korzeń (Scorzonera hispanica), sesleria skalna (Sesleria albicans), pięciornik wiosenny (Potentilla neumanniana), korkowiec amurski (Phellodendron amurense), pięciornik skalny (Potentilla rupestris), jarząb pospolity (Sorbus aucuparia), robinia lepka (Robinia viscosa), sosna himalajska (Pinus wallichiana), janowczyk skrzydlaty (Genistella sagittalis), wierzba wykrojona (Salix retusa), jaśmin nagokwiatowy (Jasminum nudiflorum), turzyca tęga mocna (Carex bigelowii ssp. rigida), szałwia błyszcząca (Salvia splendens), wszewłoga górska (Meum athamanticum), pępawa złota (Crepis aurea), rabarbar dłoniasty (Rheum palmatum), wiązówka bulwkowa (Filipendula vulgaris), szelężnik włochaty (Rhinanthus alectorolophus), szpinak warzywny (Spinacia oleracea), karagana podolska (Caragana frutex), łopian większy (Arctium lappa), kasztanowiec żółty (Aesculus flava), pęcherznica kalinolistna (Physocarpus opulifolius), kostrzewa blada (Festuca pallens), pszonak Wittmanna (Erysimum wittmannii), jaskier wielki (Ranunculus lingua), penstemon bródkowy (Penstemon barbatus), szczodrzeniec ruski (Chamaecytisus ruthenicus), ślazowiec pensylwański (Sida hermaphrodita), pysznogłówka szkarłatna (Monarda didyma), szafirek miękkolistny (Muscari comosum), nawłoć wąskolistna (Euthamia graminifolia), róża jabłkowata (Rosa villosa), pszczelnik wąskolistny (Dracocephalum ruyschiana), kocimiętka właściwa (Nepeta cataria), jesion mannowy (Fraxinus ornus), kapusta warzywna (Brassica oleracea), oliwnik wąskolistny (Elaeagnus angustifolia), jarzmianka większa (Astrantia major), jasieniec piaskowy (Jasione montana), szczodrzeniec szorstki (Chamaecytisus hirsutus), łopian pajęczynowaty (Arctium tomentosum), potocznik wąskolistny (Berula erecta),

31.03.2009

* Nowe taksony

(new taxons) z fotografiami Jacka Sobonia: jabłoń jagodowa (Malus baccata), Malus sieversii cv. Niedzwetzkyana, Crataegus xmacrocarpa, głóg syberyjski (Crataegus sanguinea), głóg odgiętodziałkowy (Crataegus rhipidophylla), irga pomarszczona (Cotoneaster bullatus), grusza śnieżna (Pyrus nivalis), gęsiówka kaukaska (Arabis caucasica), groszek skrzydlasty (Lathyrus montanus),
i uzupełnienia fotografii

(update): groszek nadmorski (Lathyrus japonicus ssp. maritimus), gruszyczka mniejsza (Pyrola minor), grzybieńczyk wodny (Nymphoides peltata), gruszyczka okrągłolistna (Pyrola rotundifolia), gółka długoostrogowa typowa (Gymnadenia conopsea ssp. conopsea), gęsiówka szorstkowłosista (Arabis hirsuta), grujecznik dalekowschodni (Cercidiphyllum japonicum), grzybienie północne (Nymphaea candida), hyzop lekarski (Hyssopus officinalis), grzybienie białe (Nymphaea alba), groszek pachnący (Lathyrus odoratus),

* Nowe taksony

(new taxons) z fotografiami Barbary Kudławiec: krokus Tomassiniego (Crocus tommasinianus),

* Dodana strona z ilustrowaną listą gatunków o znaczeniu wspólnotowym - wszystkie 44 gatunki wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 2005r (w sprawie obszarów Natura 2000).
* Dodana strona z listą siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym - 76 typów siedlisk wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 2005r (w sprawie obszarów Natura 2000).

* Zakończenie zaznaczania gatunków wymienionych w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin (2001). Każdy gatunek wymieniony w tej publikacji jest stosownie oznaczony w atlas-roslin.pl tekstem pod nazwą gatunku na jego stronie i w bloku skróconego opisu na stronach jednostek taksonomicznych powyżej gatunku.
* Zakończenie zaznaczania gatunków wymienionych w Polskiej Czerwonej Liście Roślin (2006). Każdy gatunek wymieniony w tej publikacji jest stosownie oznaczony w atlas-roslin.pl tekstem pod nazwą gatunku na jego stronie i w bloku skróconego opisu na stronach jednostek taksonomicznych powyżej gatunku.

* Dodanie kilku artykułów o bylinach ogrodowych i kilku opisów gatunków, w szczególności: śnieżyca wiosenna (Leucojum vernum), przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis), w rodzajach sasanka (Pulsatilla), zawilec (Anemone),

25.03.2009

* Nowe strony o Dyrektywie Siedliskowej (i projekcie Natura 2000), gatunkach o znaczeniu wspólnotowym, siedliskach przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym, Polskiej Czerwonej Księdze Roślin, Polskiej Czerwonej Liście Roślin i o ustawowej ochronie roślin.
* Zmiana sposobu prezentacji informacji o roślinach chronionych - teraz dodatkowo rodzaj ochrony ustawowej jest opisowo podany na stronie gatunku i w bloku skróconego opisu danego gatunku na stronach nadrzędnych. Wszystkie rośliny chronione zostały jeszcze raz przejrzane na zgodność z rozporządzeniem (2004) (generalnie nie było błędów poza jednym pominięciem i niejasnymi sformułowaniami w niektórych przypadkach). Dodatkowo, dla ścisłości, jest obecnie prezentowany numer załącznika rozporządzenia i pozycji w załączniku pod którą dany gatunek jest przywołany przez Ustawodawcę.
* Analogicznie do sposobu prezentacji informacji o ustawowej ochronie roślin, jest też prezentowana informacja o statusie zagrożenia wymarciem wg Polskiej Czerwonej Księgi Roślin (2001) i Polskiej Czerwonej Listy Roślin (2006). Z tym, że stopień wprowadzenia "czerwonych statusów" nie jest jeszcze kompletny w atlasie.
* W Ogrodzie - oznaczenie gatunków które są "kwiatami letnimi" tj. jednorocznych, dwuletnich lub zimowanych w pomieszczeniu. Dodanie kilku nowych zestawień wg kategorii użytkowej (np. "rośliny obwódkowe").
* Dodanie kilkunastu obszernych artykułów o uprawie niektórych popularnych bylin ozdobnych. Uzupełnienie opisów dla kilkudziesięciu gatunków roślin.

17.03.2009

* Nowe taksony

(new taxons) z fotografiami Jacka Sobonia: hiacyntowiec hiszpański (Hyacinthoides hispanica), pozłotka kalifornijska (Eschscholzia californica), dąb wielkoowocowy (Quercus macrocarpa), czartawa pośrednia (Circaea intermedia), czosnek białawy (Allium christophii), buk zwyczajny wschodni (Fagus orientalis), figowiec właściwy (Ficus carica), goździk postrzępiony (Dianthus plumarius), fiołek trójbarwny nadmorski (Viola tricolor ssp. curtisii), farbownik lazurowy (Anchusa azurea), bylica draganek (Artemisia dracunculus), dereń kousa chiński (Cornus kousa ssp. chinensis), goryczka żółta (Gentiana lutea), Helenium xhybridum, dzielżan jesienny (Helenium autumnale), floks Drummonda (Phlox drummondii), floks wiechowaty (Phlox paniculata), Epimedium xversicolor, dymnica pospolita Wirtgena (Fumaria officinalis ssp. wirtgenii), cis japoński (Taxus cuspidata), Taxus xmedia, bylica polna jedwabista (Artemisia campestris ssp. sericea), brzoza żółta (Betula alleghaniensis), chaber górski (Centaurea montana), chaber drobnogłówkowy (Centaurea diffusa), chaber wielkogłówkowy (Centaurea macrocephala), chaber białawy (Centaurea dealbata), funkia sina (Hosta sieboldiana), funkia Fortunego (Hosta ×fortunei), dmuszek jajowaty (Lagurus ovatus), Berberis xottawensis, ciemiernik wschodni (Helleborus orientalis), dzwonek Poszarskiego (Campanula poscharskyana), dławisz okrągłolistny (Celastrus orbiculatus), fiołek porfirowy (Viola porphyrea), barwinek większy (Vinca major), Begonia xhortensis, doględka nastroszona (Grindelia squarrosa)
i uzupełnienia fotografii

(update): bazylia pospolita (Ocimum basilicum), elisma wodna (Luronium natans), dzwonek szerokolistny (Campanula latifolia), dąb bezszypułkowy (Quercus petraea), dąb czerwony (Quercus rubra), czeremcha skalna (Padus petraea), goryczka krótkołodygowa (Gentiana clusii), berberys Julianny (Berberis julianae), epimedium alpejskie (Epimedium alpinum), dyptam jesionolistny (Dictamnus albus), chaber barwny (Centaurea triumfettii), goździk siny (Dianthus gratianopolitanus), dereń kousa japoński (Cornus kousa var. kousa),

* Uzupełnienia fotografii (uprawiane ozdobne)

(update): stokrotka pospolita (Bellis perennis), Viola xwittrockiana,

09.03.2009

* Nowe taksony

(new taxons) z fotografiami Anny Nowak-Dańda: jaskier karłowaty (Ranunculus pygmaeus), szczaw omszony (Rumex confertus), brodawnik tatrzański (Leontodon pseudotaraxaci), kosmatka kłosowa (Luzula spicata), wyczyniec czerwonożółty (Alopecurus aequalis)
i uzupełnienia fotografii

(update): gnidosz Hacqueta (Pedicularis hacquetii), tymotka alpejska (Phleum commutatum), pszonak pannoński (Erysimum odoratum), tojad mocny (Aconitum firmum), gnidosz dwubarwny (Pedicularis oederi), dziewanna firletkowa (Verbascum lychnitis), rzeżucha gorzka Opiza (Cardamine amara ssp. opizii), wiciokrzew czarny (Lonicera nigra), ostrożeń warzywny (Cirsium oleraceum), goryczka kropkowana (Gentiana punctata), goździk lodowcowy (Dianthus glacialis), pępawa Jacquina (Crepis jacquinii), rzeżusznik tatrzański (Cardaminopsis neglecta), ostrożeń dwubarwny (Cirsium helenioides), ostrożeń lepki (Cirsium erisithales), goździk postrzępiony wczesny (Dianthus plumarius ssp. praecox), sasanka alpejska (Pulsatilla alba), różeniec górski (Rhodiola rosea), jaskier halny (Ranunculus pseudomontanus), czyściec prosty (Stachys recta), oset siny (Carduus glaucus), driakiew lśniąca (Scabiosa lucida), podbiałek alpejski (Homogyne alpina), pieprzyca gęstokwiatowa (Lepidium densiflorum), przytulia okrągłolistna (Galium rotundifolium), krokus spiski (Crocus scepusiensis), kostrzewa olbrzymia (Festuca gigantea), miłka drobna (Eragrostis minor), wełnianka pochwowata (Eriophorum vaginatum), ostróżka tatrzańska (Delphinium oxysepalum), ostnica włosowata (Stipa capillata), długosz królewski (Osmunda regalis), rzeżuszka alpejska (Hutchinsia alpina), rutewka mniejsza (Thalictrum minus), saussurea alpejska (Saussurea alpina), zawilec narcyzowy (Anemonastrum narcissiflorum), sesleria skalna (Sesleria albicans), sit skupiony (Juncus conglomeratus), sit sztywny (Juncus squarrosus), kosmatka olbrzymia (Luzula sylvatica), sparceta siewna (Onobrychis viciifolia), gruszycznik jednokwiatowy (Moneses uniflora), ślazówka turyngska (Lavatera thuringiaca), niebielistka trwała (Swertia perennis), ostróżka wyniosła (Delphinium elatum), ostrożeń błotny (Cirsium palustre), dzwonek alpejski (Campanula alpina), łyszczec rozesłany (Gypsophila repens), kozłek trójlistkowy (Valeriana tripteris), zanokcica zielona (Asplenium viride), skalnica darniowa (Saxifraga moschata), smagliczka kielichowata (Alyssum alyssoides), pleszczotka górska (Biscutella laevigata), gnidosz okółkowy (Pedicularis verticillata), kosatka kielichowa (Tofieldia calyculata), dzwonek drobny (Campanula cochleariifolia), smotrawa okazała (Telekia speciosa), starzec górski (Senecio subalpinus), mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus), kostrzewa leśna (Festuca altissima), fiołek dwukwiatowy (Viola biflora), leniec pospolity (Thesium linophyllon), Bellidiastrum michelii, szarotka alpejska (Leontopodium alpinum), wierzbownica okółkowa (Epilobium alpestre), żywokost sercowaty (Symphytum cordatum), ciemiężyk białokwiatowy (Vincetoxicum hirundinaria), ciemiężyca zielona (Veratrum lobelianum), skalnica nakrapiana (Saxifraga aizoides), ukwap dwupienny (Antennaria dioica), borówka halna (Vaccinium gaultherioides), naradka włosista (Androsace chamaejasme), wyka lędźwianowata (Vicia lathyroides), koniczyna brunatna (Trifolium badium), modrzyk górski (Cicerbita alpina), jarzmianka większa (Astrantia major), ostrzeń pospolity (Cynoglossum officinale), miłosna górska (Adenostyles alliariae), aster gawędka (Aster amellus), liczydło górskie (Streptopus amplexifolius), czyściec roczny (Stachys annua), skalnica gronkowa (Saxifraga paniculata), omieg kozłowiec (Doronicum clusii), ozorka zielona (Coeloglossum viride), rutewka orlikolistna (Thalictrum aquilegiifolium), kuklik górski (Geum montanum), rozchodnik alpejski (Sedum alpestre), leniec alpejski (Thesium alpinum).

* Nowy gatunek

(new species) z fotografiami Stanisława Kucharzyka: sesleria Bielza (Sesleria bielzii).

* Nowy gatunek

(new species) z fotografiami Łukasza Krajewskiego: tłustosz pospolity dwubarwny (Pinguicula vulgaris ssp. bicolor)
i uzupełnienia fotografii

(update): czosnek główkowaty (Allium sphaerocephalon), pszeniec różowy (Melampyrum arvense), ostrożeń łąkowy (Cirsium rivulare), janowiec włosisty (Genista pilosa), wiciokrzew pomorski (Lonicera periclymenum), wyblin jednolistny (Malaxis monophyllos), dyptam jesionolistny (Dictamnus albus), kukułka Fuchsa (Dactylorhiza fuchsii), modrzewnica pospolita (Andromeda polifolia), lipiennik Loesela (Liparis loeselii), zaraza czerwonawa (Orobanche lutea), żywiec dziewięciolistny (Dentaria enneaphyllos), rosiczka długolistna (Drosera anglica).

* Nowe taksony

(new taxons) z fotografiami Jacka Sobonia: akant długolistny (Acanthus hungaricus), akebia pięciolistkowa (Akebia quinata), tawułka Davida (Astilbe chinensis), amzonia nadreńska (Amsonia tabernaemontana)
i uzupełnienia fotografii

(update): babka nadmorska (Plantago maritima).

* Nowy takson

(new taxons) z fotografiami Jerzego Kruka: Pinus xrhaetica
i uzupełnienia fotografii

(update): cis pospolity (Taxus baccata), chwastnica jednostronna (Echinochloa crus-galli).

07.03.2009

* W "ogrodowym spojrzeniu na atlas": opracowanie struktury indeksów, dodanie na stronach gatunków i przy gatunkach "ogrodowych tabliczek znamionowych" ze wskazaniem grupy użytkowej i podstawowych cech uprawowych, oznaczenie gatunkow które są "bylinami ogrodowymi", oznaczenie drzew i krzewów używanych na żywopłoty, dopisanie kilku haseł do słownika, przejrzenie dużej ilości taksonów i ewentualne uzgodnienie rozbieżności z czeklistą.
* Artykuł "Strefy mrozowe USDA". Stworzenie mechanizmu umieszczania mapek "odporności na mróz". Będą one szerzej zastosowane po oznaczeniu w atlasie uprawianych ozdobnych drzew i krzewów - jak wyglądają można już teraz zobaczyć w dole strony obrazkowate (Araceae).
* Poprawienie czytelności strony gatunku - oznaczenie kategorii rodzimości jest przeniesione pod nazwę gatunkową (w górze strony). Blok "ekologiczne liczby wskaźnikowe" został wydzielony w osobnym segmencie. Drobne kosmetyczne zmiany strony głównej dla uzyskania większej przejrzystości. Dodanie kilku stron w hierarchii systemu na poziomie podklasy i rzędu. Przeniesienie dużych bloków roślin sensu stricte ogrodowych na osobne strony - tak aby nie zaciemniać spojrzenia "rodzimo-florystycznego" na atlas (te zmiany będą sukcesywnie kontynuowane podczas uzupełniania kluczy).
* Dziękuję Januszowi Benisławskiemu za cenne uwagi korektorskie.

17.02.2009

* Uzgodnienie systematyki w atlasie z systemem podanym w czekliście IB PAN. Zmiany dotyczyły głównie przyporządkowania niektórych rodzin roślin do rzędów, podziału rodziny liliowate (Liliaceae) na drobniejsze rodziny oraz stworzenia kilku nowych stron na poziomie rzędu i podklasy. Do słownika dodany artykuł o systematyce roślin.

* Na atlas-roslin.pl można było do tej pory patrzeć na dwa sposoby - "florystycznie" i "fitosocjologicznie". Obecnie dodany został trzeci aspekt - dostępny przez link ze strony głównej "Ogród" i strony podrzędne.

Dodane pełne opisy tekstowe dla kilku kolejnych gatunków roślin.

11.02.2009

* Uzupełnienia

(update) z fotografiami Marka Snowarskiego: rzepicha leśna (Rorippa sylvestris), poziewnik pstry (Galeopsis speciosa), czyściec błotny (Stachys palustris), czyściec leśny (Stachys sylvatica), tarczyca pospolita (Scutellaria galericulata), szałwia lepka (Salvia glutinosa), trzcinnik piaskowy (Calamagrostis epigejos), śmiałek darniowy (Deschampsia cespitosa), brodawnik zwyczajny (Leontodon hispidus), jastrun właściwy (Leucanthemum vulgare), smotrawa okazała (Telekia speciosa).

Dodane opisy do powyższych gatunków i ich rodzajów. Ulepszenie stron: astrowate s.l. (Asteraceae), wiechlinowate (Poaceae), kapustowate (Brassicaceae), jasnotowate (Lamiaceae) i podrzędnych. W szczególności dodane gatunki do stron "nadrzędnych nad gatunkiem" które do tej pory były dostępne jedynie ze skorowidza oraz uzupełnienie kluczy.

Dodane do słownika strony o budowie kwiatów traw i o budowie pędów i liści traw oraz dodanie kilku haseł do słownika.

* Nowe taksony

(new taxons) z fotografiami Anny Nowak-Dańda: miłka drobna (Eragrostis minor), korzeniówka mniejsza (Monotropa hypophegea), kostrzewa trzcinowata (Festuca arundinacea), Festuca macutrensis, szarota drobna (Gnaphalium supinum), janowiec włosisty (Genista pilosa),
i uzupełnienia fotografii

(update): sporek polny (Spergula arvensis), podagrycznik pospolity (Aegopodium podagraria), biedrzeniec mniejszy typowy (Pimpinella saxifraga ssp. saxifraga), trybula lśniąca (Anthriscus nitida), popłoch pospolity (Onopordum acanthium), czosnek zielonawy (Allium oleraceum), czerniec gronkowy (Actaea spicata), żłobik koralowy (Corallorhiza trifida), gółka długoostrogowa gęstokwiatowa (Gymnadenia conopsea ssp. densiflora), kocimiętka naga (Nepeta pannonica), barszcz syberyjski (Heracleum sphondylium ssp. glabrum), zaraza bladokwiatowa (Orobanche pallidiflora), szczaw górski (Rumex alpestris), listera sercowata (Listera cordata), miodunka miękkowłosa (Pulmonaria mollis), perz siny szczeciniasty (Elymus hispidus ssp. barbulatus), ostrożeń warzywny (Cirsium oleraceum), jastrun okrągłolistny (Leucanthemum waldsteinii), nawrot polny (Lithospermum arvense), niezapominajka skąpokwiatowa (Myosotis sparsiflora), kłobuczka pospolita (Torilis japonica), perz siny typowy (Elymus hispidus ssp. hispidus), pępawa różyczkolistna (Crepis praemorsa), lepiężnik wyłysiały (Petasites kablikianus), buławnik czerwony (Cephalanthera rubra), żankiel zwyczajny (Sanicula europaea), wąkrota zwyczajna (Hydrocotyle vulgaris), traganek długokwiatowy (Astragalus onobrychis), mikołajek polny (Eryngium campestre), wężymord stepowy (Scorzonera purpurea), świerząbek korzenny (Chaerophyllum aromaticum), marchew zwyczajna (Daucus carota), lipiennik Loesela (Liparis loeselii), szarota norweska (Gnaphalium norvegicum), świerząbek orzęsiony (Chaerophyllum hirsutum), zagorzałek wiosenny (Odontites verna), gółka wonna (Gymnadenia odoratissima), zaraza żółta (Orobanche flava), kłosownica leśna (Brachypodium sylvaticum), możylinek trójnerwowy (Moehringia trinervia), wężymord niski (Scorzonera humilis), kropidło wodne (Oenanthe aquatica), zaraza Bartlinga (Orobanche bartlingii), dzwonek syberyjski (Campanula sibirica), żebrzyca roczna (Seseli annuum), Tragopogon major, buławnik wielkokwiatowy (Cephalanthera damasonium), zaraza macierzankowa (Orobanche alba), bniec czerwony (Melandrium rubrum), szczotlicha siwa (Corynephorus canescens), gołek białawy (Pseudorchis albida), kłosownica pierzasta (Brachypodium pinnatum), dzwonek boloński (Campanula bononiensis), zaraza przytuliowa (Orobanche caryophyllacea), malina moroszka (Rubus chamaemorus), kminek zwyczajny (Carum carvi), lilia złotogłów (Lilium martagon), biedrzeniec wielki (Pimpinella major), łopian pajęczynowaty (Arctium tomentosum), zaraza wielka (Orobanche elatior), kostrzewa olbrzymia (Festuca gigantea), potocznik wąskolistny (Berula erecta), marchwica pospolita (Mutellina purpurea), buławnik mieczolistny (Cephalanthera longifolia), ostróżeczka polna (Consolida regalis), powojnik prosty (Clematis recta).

Specjalne podziękowania dla Jerzego Kruka i Anny Nowak-Dańda za korekty w atlasie.

31.01.2009

* Nowe taksony

(new taxons) z fotografiami Anny Nowak-Dańda: wszewłoga górska (Meum athamanticum), pieprzyca szerokolistna (Lepidium latifolium), karmnik skalny (Sagina saginoides), łoboda nadbrzeżna (Atriplex littoralis), traganek alpejski (Astragalus alpinus), dąbrówka piramidalna (Ajuga pyramidalis), wełnianeczka darniowa (Baeothryon cespitosum), sybaldia rozesłana (Sibbaldia procumbens), centuria nadbrzeżna (Centaurium littorale), rozchodnik mieszańcowy (Phedimus hybridus), rozchodnik kaukaski (Phedimus spurius), mącznica alpejska (Arctostaphylos alpina)
i uzupełnienia fotografii

(update): dzwonek szerokolistny (Campanula latifolia), mlecznik nadmorski (Lysimachia maritima), zimoziół północny (Linnaea borealis), sitowiec nadmorski (Bolboschoenus maritimus), turzyca skąpokwiatowa (Carex pauciflora), cis pospolity (Taxus baccata), bagnica torfowa (Scheuchzeria palustris), aster solny (Aster tripolium), pięciornik norweski (Potentilla norvegica), tajęża jednostronna (Goodyera repens), wierzbownica drobnolistna (Epilobium anagallidifolium), malina moroszka (Rubus chamaemorus), wydmuchrzyca piaskowa (Leymus arenarius), brzoza karłowata (Betula nana), rosiczka długolistna (Drosera anglica), izgrzyca przyziemna (Danthonia decumbens),

* Nowe taksony

(new taxons) z fotografiami Jarosława Makowskiego: tobołki przerosłe (Thlaspi perfoliatum), turzyca pęcherzykowata (Carex vesicaria), kosmatka gajowa (Luzula luzuloides), przewiercień długolistny (Bupleurum longifolium), soczewica jadalna (Lens culinaris), jastrzębiec włosisty (Hieracium piliferum), turzyca nibylisia (Carex cuprina), wrzosowiec cienkoskrzydełkowy (Corispermum pallasii), szałwia omszona (Salvia nemorosa), rojnik murowy (Sempervivum tectorum), gojnik drobnokwiatowy (Sideritis montana)
i uzupełnienia fotografii

(update): prosownica rozpierzchła (Milium effusum), sit sztywny (Juncus squarrosus), przenęt purpurowy (Prenanthes purpurea), różanecznik żółty (Rhododendron luteum), mamutowiec olbrzymi (Sequoiadendron giganteum), turzyca dzióbkowata (Carex rostrata), wrzosiec bagienny (Erica tetralix), turzyca blada (Carex pallescens), jastrzębiec baldaszkowaty odmiana wydmowa (Hieracium umbellatum var. dunense), róża Jundziłła (Rosa jundzillii), turzyca biała (Carex alba), perłówka jednokwiatowa (Melica uniflora), pyleniec pospolity (Berteroa incana), róża alpejska (Rosa pendulina), turzyca rzadkokłosa (Carex remota), mącznica lekarska (Arctostaphylos uva-ursi), lnica wonna (Linaria odora), olszewnik kminkolistny (Selinum carvifolia), bodziszek łąkowy (Geranium pratense), turzyca prosowa (Carex paniculata), bagno zwyczajne (Ledum palustre), marek szerokolistny (Sium latifolium), zaraźnica niebieska (Phelipanche purpurea), komosa strzałkowata (Chenopodium bonus-henricus), brzoza karłowata (Betula nana), manna mielec (Glyceria maxima), kolczurka klapowana (Echinocystis lobata), turzyca zajęcza (Carex ovalis), konyza kanadyjska (Conyza canadensis), turzyca dwustronna (Carex disticha), siedmiopalecznik błotny (Comarum palustre), Polemonium coeruleum, ożanka właściwa (Teucrium chamaedrys), wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare), przytulia sina (Galium glaucum), storczyk kukawka (Orchis militaris), bniec biały (Melandrium album), wiciokrzew siny (Lonicera caerulea), sosna limba (Pinus cembra), borówka bagienna (Vaccinium uliginosum), santolina cyprysikowata (Santolina chamaecyparissus), gwiazdnica bagienna (Stellaria uliginosa), szyplin jedwabisty (Dorycnium germanicum), porzeczka krwista (Ribes sanguineum), szarota błotna (Gnaphalium uliginosum), świbka morska (Triglochin maritima), żabiściek pływający (Hydrocharis morsus-ranae), tojeść pospolita (Lysimachia vulgaris), firletka poszarpana (Lychnis flos-cuculi), tajęża jednostronna (Goodyera repens), sosna Jeffreya (Pinus jeffreyi), rukiewnik wschodni (Bunias orientalis), ożanki górskiej (Teucrium montanum), ligustr pospolity (Ligustrum vulgare), szczaw polny (Rumex acetosella), kalina hordowina (Viburnum lantana), wierzbownica kosmata (Epilobium hirsutum), rzepicha błotna (Rorippa palustris), sadziec konopiasty (Eupatorium cannabinum), borówka brusznica (Vaccinium vitis-idaea), wilczomlecz ogrodowy (Euphorbia peplus), żywokost lekarski (Symphytum officinale), turzyca zwisła (Carex pendula), kolcolist zachodni (Ulex europaeus), turzyca wiosenna (Carex caryophyllea), turzyca drżączkowata (Carex brizoides), rannik zimowy (Eranthis hyemalis), sit członowaty (Juncus articulatus), krwawnik kichawiec (Achillea ptarmica), bez czarny (Sambucus nigra), woskownica europejska (Myrica gale), metasekwoja chińska (Metasequoia glyptostroboides), wiciokrzew chiński (Lonicera pileata), turzyca gwiazdkowata (Carex echinata), modrzewnica pospolita (Andromeda polifolia), smagliczka pagórkowa (Alyssum montanum), janowczyk skrzydlaty (Genistella sagittalis), kozłek trójlistkowy (Valeriana tripteris), świbka błotna (Triglochin palustre), turzyca ptasie łapki (Carex ornithopoda), wrzos pospolity (Calluna vulgaris), przetacznik leśny (Veronica officinalis), starzec lepki (Senecio viscosus), Molinia caerulea, nawrot lekarski (Lithospermum officinale), wilczomlecz sosnka (Euphorbia cyparissias), wierzba płożąca typowa odm. piaskowa (Salix repens ssp. repens var. arenaria), turzyca sina (Carex flacca), Pulmonaria officinalis s. str., kozłek dwupienny (Valeriana dioica), kostrzewa blada (Festuca pallens), psianka słodkogórz (Solanum dulcamara), wilczomlecz słodki (Euphorbia dulcis), brzoza brodawkowata (Betula pendula), chamedafne północna (Chamaedaphne calyculata), podbiał pospolity (Tussilago farfara), orzacha ziemna (Arachis hypogaea), gnieźnik leśny (Neottia nidus-avis), ułudka wiosenna (Omphalodes verna), turzyca piaskowa (Carex arenaria), bez koralowy (Sambucus racemosa), wierzba czarniawa (Salix myrsinifolia), brunnera wielkolistna (Brunnera macrophylla), ukwap dwupienny (Antennaria dioica), rzęsa trójrowkowa (Lemna trisulca), szczotlicha siwa (Corynephorus canescens), berberys zwyczajny (Berberis vulgaris), ciemiernik cuchnący (Helleborus foetidus), borówka wysoka (Vaccinium corymbosum), starzec leśny (Senecio sylvaticus), mahonia pospolita (Mahonia aquifolium), sasanka zwyczajna (Pulsatilla vulgaris), wierzbówka kiprzyca (Epilobium angustifolium), oczar wirginijski (Hamamelis virginiana), mozga kanaryjska (Phalaris canariensis), klon srebrzysty (Acer saccharinum), pszeniec różowy (Melampyrum arvense), Physalis alkekengi, ruta zwyczajna (Ruta graveolens), osoka aloesowata (Stratiotes aloides), róża Jundziłła (Rosa jundzillii), orlik pospolity (Aquilegia vulgaris), bagnica torfowa (Scheuchzeria palustris), zachyłka oszczepowata (Phegopteris connectilis), szałwia łąkowa (Salvia pratensis), karagana syberyjska (Caragana arborescens), żyto zwyczajne (Secale cereale), turzyca pchla (Carex pulicaris), kokorycz żółta (Corydalis lutea), leszczyna turecka (Corylus colurna), kolkwicja chińska (Kolkwitzia amabilis), owies głuchy (Avena fatua), mydlnica bazyliowata (Saponaria ocymoides), janowiec barwierski (Genista tinctoria), świerk Brewera (Picea breweriana), Salix repens, dąb gontowy (Quercus imbricaria), kruszyna pospolita (Frangula alnus), bliźniczka psia trawka (Nardus stricta),

* Nowe taksony

(new taxons) z fotografiami Pawła Cieślaka: sesleria błotna (Sesleria caerulea), Orchis militaris x purpurea
i uzupełnienia fotografii

(update): dzwonek syberyjski (Campanula sibirica), dyptam jesionolistny (Dictamnus albus), obuwik pospolity (Cypripedium calceolus), kukułka krwista (Dactylorhiza incarnata), storczyk kukawka (Orchis militaris), gółka długoostrogowa gęstokwiatowa (Gymnadenia conopsea ssp. densiflora), storczyk purpurowy (Orchis purpurea), storczyk męski nakrapiany (Orchis mascula ssp. signifera), storczyk drobnokwiatowy (Orchis ustulata), kukułka krwista odmiana wielkolistna (Dactylorhiza incarnata var. macrophylla), dwulistnik muszy (Ophrys insectifera), gnidosz błotny (Pedicularis palustris), traganek duński (Astragalus danicus), rezeda mała (Reseda phyteuma), śniedek cienkolistny (Ornithogalum collinum), szyplin jedwabisty (Dorycnium germanicum), miłek wiosenny (Adonis vernalis), dziewięćsił popłocholistny (Carlina onopordifolia), miodownik melisowaty (Melittis melissophyllum), przewiercień długolistny (Bupleurum longifolium), sierpik różnolistny (Serratula lycopifolia), komonicznik skrzydlastostrąkowy tęgi (Tetragonolobus maritimus), oman szorstki (Inula hirta),

* Nowy taksonon

(new taxons) z fotografiami Marka Pogorzelca: rezeda biała (Reseda alba)
i uzupełnienia fotografii

(update): koniczyna skręcona większa (Trifolium resupinatum var. majus).

11.01.2009

* Nowe taksony (new taxons) z fotografiami Barbary Łotockiej: grusza piaskowa (Pyrus pyrifolia), bazylia pospolita (Ocimum basilicum), seradela pastewna (Ornithopus sativus), penstemon bródkowy (Penstemon barbatus), arbuz zwyczajny (Citrullus lanatus), miechunka peruwiańska (Physalis peruviana)
i uzupełnienia fotografii (update): koniczyna dwukłosowa (Trifolium alpestre), nasturcja większa (Tropaeolum majus), ogórek siewny (Cucumis sativus), papryka roczna (Capsicum annuum), malwa różowa (Alcea rosea), poziomka pospolita (Fragaria vesca), dymnica pospolita typowa (Fumaria officinalis ssp. officinalis), oberżyna (Solanum melongena), rzodkiew zwyczajna (Raphanus sativus), traganek pęcherzykowaty (Astragalus cicer), dynia zwyczajna (Cucurbita pepo), przytulia czepna (Galium aparine), cebulica syberyjska (Scilla siberica), Malva sylvestris ssp. sylvestris, Phleum pratense, sumak octowiec (Rhus typhina), kapusta rzepak typowa (Brassica napus ssp. napus), wiązówka bulwkowa (Filipendula vulgaris), kosaciec syberyjski (Iris sibirica), groszek czerniejący (Lathyrus niger), olsza czarna (Alnus glutinosa), łubin żółty (Lupinus luteus), porzeczka zwyczajna (Ribes rubrum), cynia wytworna (Zinnia elegans), mikołajek płaskolistny (Eryngium planum), żywotnik zachodni (Thuja occidentalis), komonica zwyczajna (Lotus corniculatus), dąb szypułkowy (Quercus robur), dzwonek jednostronny (Campanula rapunculoides), topola osika (Populus tremula), czermień błotna (Calla palustris), mak piaskowy (Papaver argemone), ostrożeń polny (Cirsium arvense), fasola zwykła (Phaseolus vulgaris), śliwa domowa renkloda (Prunus domestica ssp. italica), perukowiec podolski (Cotinus coggygria), kapusta warzywna głowiasta (Brassica oleracea var. capitata), bylica polna (Artemisia campestris), bieluń dziędzierzawa (Datura stramonium), szczawik czterolistny (Oxalis tetraphylla), czyściec prosty (Stachys recta), borówka bagienna (Vaccinium uliginosum), krwiściąg mniejszy (Sanguisorba minor), przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis), farbownik polny (Anchusa arvensis), żarnowiec miotlasty (Sarothamnus scoparius), bodziszek czerwony (Geranium sanguineum), sadziec konopiasty (Eupatorium cannabinum), kruszyna pospolita (Frangula alnus), powojnik pnący (Clematis vitalba), rannik zimowy (Eranthis hyemalis), koper ogrodowy (Anethum graveolens), koniczyna biała (Trifolium repens), bluszcz pospolity (Hedera helix), ośmiał mniejszy (Cerinthe minor), cieciorka pstra (Coronilla varia), sałata kompasowa (Lactuca serriola), orzech włoski (Juglans regia), aksamitka rozpierzchła (Tagetes patula), ślaz zaniedbany (Malva neglecta), powój polny (Convolvulus arvensis), czyścica drobnokwiatowa (Clinopodium acinos), owies zwyczajny (Avena sativa), janowiec barwierski (Genista tinctoria), miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba), Matthiola longipetala, psianka słodkogórz (Solanum dulcamara), ślaz zygmarek (Malva alcea), skrzyp zimowy (Equisetum hyemale), ciemiężyk białokwiatowy (Vincetoxicum hirundinaria), morela pospolita (Armeniaca vulgaris), lepnica wąskopłatkowa (Silene otites), wiśnia ptasia (Cerasus avium), Veronica longifolia, miłek letni (Adonis aestivalis), brzoskwinia zwyczajna (Persica vulgaris), palusznik krwawy (Digitaria sanguinalis), perłówka zwisła (Melica nutans), ogórecznik lekarski (Borago officinalis), pałka wąskolistna (Typha angustifolia), pomidor zwyczajny (Lycopersicon esculentum), bergenia sercowata (Bergenia cordifolia), czosnek por (Allium porrum), groszek pachnący (Lathyrus odoratus),

* Nowe taksony (new taxons) z fotografiami Jerzego Kruka i Renaty Szymańskiej: przewiercień cienki (Bupleurum tenuissimum), koniczyna Bonnana (Trifolium bonannii),
i uzupełnienia fotografii (update): rukiew drobnolistna (Nasturtium microphyllum), koniczyna dwukłosowa (Trifolium alpestre), czosnek szczypiorek (Allium schoenoprasum), gruszyczka mniejsza (Pyrola minor), pszonak pannoński (Erysimum odoratum), trybula leśna (Anthriscus sylvestris), jarząb brekinia (Sorbus torminalis), fiołek trójbarwny (Viola tricolor), ożędka groniasta (Neslia paniculata), pszeniec Herbicha (Melampyrum herbichii), gnidosz dwubarwny (Pedicularis oederi), chrzan pospolity (Armoracia rusticana), śniedek cienkolistny (Ornithogalum collinum), rosiczka pośrednia (Drosera intermedia), Bulboschoenus maritimus, rzęśl wiosenna (Callitriche verna), czosnek kulisty (Allium rotundum), czarcikęs łąkowy (Succisa pratensis), len włochaty (Linum hirsutum), ponikło igłowate (Eleocharis acicularis), manna mielec (Glyceria maxima), rdest ziemnowodny (Polygonum amphibium), przetacznik różyczkowaty (Veronica aphylla), Medicago xvaria, kościenica wodna (Myosoton aquaticum), karmnik rozesłany (Sagina procumbens), wiciokrzew pomorski (Lonicera periclymenum), szczaw lancetowaty (Rumex hydrolapathum), jastrzębiec pomarańczowy (Hieracium aurantiacum), krokus spiski (Crocus scepusiensis), pełnik alpejski (Trollius altissimus), przewiercień sierpowaty (Bupleurum falcatum), koniczyna złocistożółta (Trifolium aureum), świbka morska (Triglochin maritima), przetacznik perski (Veronica persica), potocznik wąskolistny (Berula erecta), przetacznik ząbkowany (Veronica austriaca), żabieniec lancetowaty (Alisma lanceolatum), rzeżuszka alpejska (Hutchinsia alpina), jastrzębiec alpejski s.str. (Hieracium alpinum), karmnik kolankowaty (Sagina nodosa), rozchodnik biały (Sedum album), fiołek dacki (Viola dacica), smagliczka pagórkowa (Alyssum montanum), aster solny (Aster tripolium), skalnica naradkowata (Saxifraga androsacea), skrzyp leśny (Equisetum sylvaticum), miłek wiosenny (Adonis vernalis), przetacznik leśny (Veronica officinalis), Ornithogalum umbellatum, pszonak drobnokwiatowy (Erysimum cheiranthoides), stulicha psia (Descurainia sophia), stulisz lekarski (Sisymbrium officinale), smółka pospolita (Viscaria vulgaris), irga pospolita (Cotoneaster integerrimus), koniczyna długokłosowa (Trifolium rubens), mikołajek polny (Eryngium campestre), przelot alpejski (Anthyllis alpestris), szparag lekarski (Asparagus officinalis), wilczomlecz obrotny (Euphorbia helioscopia), goryczka śniegowa (Gentiana nivalis), mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus), ostrołódka kosmata (Oxytropis pilosa), rukiew wodna (Nasturtium officinale), fiołek dwukwiatowy (Viola biflora), lepnik zwyczajny (Lappula squarrosa), wierzbownica okółkowa (Epilobium alpestre), śmiałek darniowy (Deschampsia cespitosa), rolnica pospolita (Sherardia arvensis), fiołek polny (Viola arvensis), roszpunka ząbkowana (Valerianella dentata), jaskier skąpopręcikowy (Ranunculus trichophyllus), ostnica Jana (Stipa joannis), miłek letni (Adonis aestivalis), ostrożeń siwy (Cirsium canum), muchotrzew solniskowy (Spergularia salina), pszonak pieniński (Erysimum pieninicum), wiechlina spłaszczona (Poa compressa), dzwonek brzoskwiniolistny (Campanula persicifolia), tobołki polne (Thlaspi arvense), rzęśl hakowata (Callitriche hamulata), turzyca błotna (Carex acutiformis), wyka kosmata (Vicia villosa), jaskier bulwkowy (Ranunculus bulbosus), marchwica pospolita (Mutellina purpurea),

* Korekta na stronie przetacznik rozesłany (Veronica prostrata) i nowe zdjęcia Pawła Cieślaka. Dziękuję.

* Korekta zdjęć zbiorowisk Potametum lucentis i Potametum natantis. Zdjęcia zbiorowiska Thelypteridi-Phragmitetum autorstwa Piotra Sikorskiego.

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji