atlas-roslin.pl

Ornithogalum collinum Guss. [🔉 or·ni·to·ga·lum kol·l·na]

śniedek cienkolistny
Ornithogalum gussonei Ten. [🔉 or·ni·to·ga·lum *] · Ornithogalum kochii Parl. [🔉 or·ni·to·ga·lum *] · Ornithogalum tenuifolium Guss. [🔉 or·ni·to·ga·lum *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Ornithogalum collinum (śniedek cienkolistny)
Ornithogalum collinum (śniedek cienkolistny)
Ornithogalum collinum (śniedek cienkolistny)
Ornithogalum collinum
Ornithogalum collinum
Ornithogalum collinum (śniedek cienkolistny)
Ornithogalum collinum (śniedek cienkolistny)
Ornithogalum collinum (śniedek cienkolistny)
Ornithogalum collinum (śniedek cienkolistny)

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.250 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie - Ornithogalum collinum (śniedek cienkolistny)
Ornithogalum collinum
ekologiczne liczby wskaźnikowe Ornithogalum collinum (śniedek cienkolistny)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji

C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <10000.
C1. obserwowany, szacowany lub spodziewany jest trend spadkowy (w perspektywie maksymalnie 100 najbliższych lat) na poziomie przynajmniej 10% w ciągu 3 lat lub 1 generacji (decyduje dłuższy okres):
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:.

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Ornithogalum collinum Guss. [🔉 or·ni·to·ga·lum kol·l·na]Ornithogalum gussonei Ten. [🔉 or·ni·to·ga·lum *] · Ornithogalum tenuifolium Guss. [🔉 or·ni·to·ga·lum *] · Ornithogalum kochii Parl. [🔉 or·ni·to·ga·lum *](pl) śniedek cienkolistny
collnus, -a, -um (lat., adj.) — przy lub na wzgórzach, na terenie pofałdowanym; lat. collis,-is (m) - wzgórze
-foliūs, -a, -um; -foliatūs, -a, -um (lat., subst., n) — przyrostek od folium, -i n. (liść); częsty drugi człon w przymiotnikach złożonych -folius,-a,-um ("-listny"); częsty w epitetach gatunków np. angustifolius (wąskolistny), cordifolia (sercolistna), alternifolium (różnolistne), ilicifolius (o liściach jak dąb ostrolistny) lub unifolius (jednolistny)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji