atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona ścisła (1.375)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Eleocharis multicaulis Sm.

ponikło wielołodygowe
Heleocharis multicaulis (Sm.) Desv. · Heleocharis multicaulis Sm.
Eleocharis Eleocharis Eleocharis EleocharisEleocharisponikło sutkowate (Eleocharis mamillata)ponikło jajowate (Eleocharis ovata)
Eleocharis multicaulis (ponikło wielołodygowe)
07.06.2008, użytek ekologiczny Bagna przy Rabym Kamieniu, gm. Lubsko, woj. lubuskie; copyright © by Piotr Kobierski
Eleocharis multicaulis (ponikło wielołodygowe)
Eleocharis multicaulis (ponikło wielołodygowe)
XL
Eleocharis multicaulis (ponikło wielołodygowe)
roślina kępkowa
Eleocharis multicaulis (ponikło wielołodygowe)
gatunek ten wykazuje bardzo rzadką, wśród rodzaju Eleocharis, cechę żyworodności – młode rośliny kiełkują już w kłosie
Eleocharis multicaulis (ponikło wielołodygowe)
Eleocharis multicaulis (ponikło wielołodygowe)
3D
cechy diagnostyczne w kluczu:Eleocharis (ponikło)kl 6498

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.375 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Eleocharis multicaulis (ponikło wielołodygowe)
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080607.7.pkob - Eleocharis multicaulis (ponikło wielołodygowe); użytek ekologiczny Bagna przy Rabym Kamieniu, gm. Lubsko, woj. lubuskie
080607-7
leg. Piotr Kobierski
/użytek ekologiczny Bagna przy Rabym Kamieniu, gm. Lubsko, woj. lubuskie/ #15
znalezisko 20080809.3.jkr - Eleocharis multicaulis (ponikło wielołodygowe); torfowisko k/Nowogrodu Bobrzańskiego (Ziemia Lubuska)
080809-3
leg. Jerzy Kruk i Renata Szymańska
/torfowisko k/Nowogrodu Bobrzańskiego (Ziemia Lubuska)/ #4