atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona ścisła (1.296); b/wył. gosp. (§8.1)
· Czerwona Lista — VU–narażony

Spiraea media Schmidt [🔉 spi·re·a *]

tawuła średnia
Spiraea media (tawuła średnia)
kwitostany; 27.05.2005, Pieniny; copyright © by Antoni Mielnikow
Spiraea media (tawuła średnia)
kwitostany
Spiraea media
gałązka kwitnąca
Spiraea media (tawuła średnia)
Spiraea media (tawuła średnia)
Spiraea media (tawuła średnia)
cechy diagnostyczne w kluczu:Spiraea (tawuła)kl 4549

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.296 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Spiraea media (tawuła średnia)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Spiraea media (tawuła średnia)
Krzew ozdobny; naturalnie rośnie w Bieszczadach i Pieninach; w Polsce rośnie tylko podgatunek typowy ssp. media.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤1000.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20220518.33.22 - Spiraea media (tawuła średnia); Ogród Botaniczny w Lublinie
220518-33
leg. Marek Snowarski
/Ogród Botaniczny w Lublinie/ #6

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Spiraea media (tawuła średnia)

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba sucha • próchnica — gleba mineralna, uboga w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne • zwięzłość — gleba inicjalna - skały i szczeliny skalne lub gleba kamienista, żwirowa • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne