takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.296); b/wył. gosp. (§8.1)
· Czerwona Lista — VU–narażony

Spiraea media Schmidt

tawuła średnia
Spiraea media (tawuła średnia)
kwitostany; 27.05.2005, Pieniny; copyright © by Antoni Mielnikow
Spiraea media (tawuła średnia)
kwitostany
Spiraea media
gałązka kwitnąca
cechy diagnostyczne w kluczu:Spiraea (tawuła)kl 4549

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.296 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Krzew ozdobny; naturalnie rośnie w Bieszczadach i Pieninach; w Polsce rośnie tylko podgatunek typowy ssp. media.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤1000.

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba sucha • odczyn — gleba zasadowa, z wapniem • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne • zwięzłość — gleba inicjalna - skały i szczeliny skalne lub gleba kamienista, żwirowa • próchnica — gleba mineralna, uboga w humus • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne