atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Equisetum fluviatile L. [🔉 e·kwi·se·tum *]

skrzyp bagienny
Equisetum limosum L.
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
29.04.2002, dolina Odra-Oława, Siechnice, Wrocław; copyright © by Marek Snowarski XL
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
węzeł i liście
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
XL
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
XL
Łodyga (20) 30 – 150 cm wysokości, gruba (2) 6 – 8 (12) mm, obła, niebruzdowana, tylko z białawymi prążkami; nierozgałęziona lub jedynie słabo w górze; niezimotrwała.

space

Pochwa łodygowa lśniąca. Ząbki pochwy (8) 10 – 20 (30), szydlaste, z nieznacznym suchobłoniastym obrzeżeniem.

space

Kłosy zarodnionośne pojawiają się w okresie maj – lipiec.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
szuwar Equisetetum limosi
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
XL
Częsty. Szuwary, torfowiska, tereny bagienne wokół wód stojących lub wolno płynących. Gatunek światłolubny, związany z glebami kwaśnymi i ubogimi, stale podmokłymi.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20020429.2.02 - Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny); dolina Odra-Oława, Siechnice, Wrocław
020429-2
leg. Marek Snowarski
/dolina Odra-Oława, Siechnice, Wrocław/ #6
znalezisko 20090510.2.sm - Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny); Równina Torzymska, Starościn
090510-2
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Równina Torzymska, Starościn/ #2

mieszaniec Equisetum fluviatile L.

Equisetum ×litorale · skrzyp pośredni
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
Equisetum arvense · skrzyp polny
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]