atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Equisetum fluviatile L. [🔉 e·kwi·se·tum *]

skrzyp bagienny
Equisetum limosum L.
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
29.04.2002, dolina Odra-Oława, Siechnice, Wrocław; copyright © by Marek Snowarski XL
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
węzeł i liście
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
XL
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
XL
Łodyga (20) 30 – 150 cm wysokości, gruba (2) 6 – 8 (12) mm, obła, niebruzdowana, tylko z białawymi prążkami; nierozgałęziona lub jedynie słabo w górze; niezimotrwała.

space

Pochwa łodygowa lśniąca. Ząbki pochwy (8) 10 – 20 (30), szydlaste, z nieznacznym suchobłoniastym obrzeżeniem.

space

Kłosy zarodnionośne pojawiają się w okresie maj – lipiec.

występowanie

Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
szuwar Equisetetum limosi
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
wystepowanie
o mapie występowania
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
XL
Częsty. Szuwary, torfowiska, tereny bagienne wokół wód stojących lub wolno płynących. Gatunek światłolubny, związany z glebami kwaśnymi i ubogimi, stale podmokłymi.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20020429.2.02 - Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny); dolina Odra-Oława, Siechnice, Wrocław
020429-2
leg. Marek Snowarski
/dolina Odra-Oława, Siechnice, Wrocław/ #6
znalezisko 20090510.2.sm - Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny); Równina Torzymska, Starościn
090510-2
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Równina Torzymska, Starościn/ #2

mieszaniec Equisetum fluviatile L.

Equisetum ×litorale · skrzyp pośredni
Equisetum arvense × fluviatile
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
Equisetum arvense · skrzyp polny
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]