atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Spermatophyta » Div.Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » subCl.Asteridae » Ord.Ericales » Fam.Ericaceae » Fam.Empetraceae »

Empetrum nigrum L. s. str. [🔉 * ni·grum]

bażyna czarna
Empetrum nigrum L. ssp. nigrum [🔉 * ni·grum]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Empetrum nigrum (bażyna czarna)
pokrój; 08.09.2002, Dzwirzyno-Grzybowo, za wydmami; copyright © by Marek Snowarski XL
Empetrum nigrum (bażyna czarna)
gałązka i liście w zbliżeniu
Empetrum nigrum (bażyna czarna)
gałązka
Empetrum nigrum ssp. nigrum
kwiaty
Empetrum nigrum ssp. nigrum
pokrój
Empetrum nigrum ssp. nigrum
Empetrum nigrum ssp. nigrum
Empetrum nigrum ssp. nigrum
Ten gatunek bażyny czarnej w Polsce występuje wzdłuż wybrzeża Bałtyku, na wydmach, w nadmorskich borach i na torfowiskach. Jest dwupienny, ma węższe liście, pędy długie, pokładające się i zakorzeniające.

bażyna obupłciowa (Empetrum hermaphroditum), występuje w wyższych położeniach górskich. Liście ma szersze, pędy zielone i krótkie; kwiaty obupłciowe, na owocach widać zaschnięte pręciki.

Owoce bażyny są jadalne.

Wzdłuż wybrzeża Bałtyku rośnie o podobnym pokroju wrzosiec bagienny (Erica tetralix).Ten gatunek bażyny czarnej w Polsce występuje wzdłuż wybrzeża Bałtyku, na wydmach, w nadmorskich borach i na torfowiskach. Jest dwupienny, ma węższe liście, pędy długie, pokładające się i zakorzeniające.

space

Owoce bażyny są jadalne.

space

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.272 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
wystepowanie
o mapie
Empetrum nigrum (bażyna czarna)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Empetrum nigrum (bażyna czarna)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Na aktualnej czerwonej liście (2016r.) takson nie jest ujęty. Na liście z 2006r. miał status — [V] – narażony na wymarcie, na izolowanych stanowiskach

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — półcień lub umiarkowane słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna lub gleba wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus lub gleba organiczna, humusowa, torfowa • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba lekka, piaszczysta • żyzność — podłoże ubogie lub podłoże umiarkowanie żyzne
treść specjalna [grupy uzytkowe] do usunięcia

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #2) analiza dostępności roślin

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20020908.6.02 - Empetrum nigrum (bażyna czarna); Dzwirzyno-Grzybowo, za wydmami
020908-6
leg. Marek Snowarski
/Dzwirzyno-Grzybowo, za wydmami/ #4

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Empetrum nigrum [🔉 * ni·grum]Empetrum nigrum L. ssp. nigrum [🔉 * ni·grum](pl) bażyna czarna
niger, -gra, -grum (lat., adj.)
czarny