atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Carex parviflora Host [🔉 ka·reks *]

turzyca czarna
Carex nigra Bellardi
Carex parviflora
21.08.2008, przeł. Małołącka (Tatry); copyright © by Jerzy Kruk
Carex parviflora
Carex parviflora
Carex parviflora

cechy charakterystyczne

Kłosów 2 – 4, gęsto skupione, prawie siedzące, wzniesione.

Liście 2 – 4 mm szerokości.

Pęcherzyk 3 – 3.5 mm długości, czarniawy.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Carex parviflora (turzyca czarna)
Gatunek piętra subalpejskiego; bardzo rzadko w Tatrach Wilgotne stanowiska na wapieniu.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤250.