atlas-roslin.pl

Carex parviflora Host [🔉 ka·reks *]

turzyca czarna
Carex nigra Bellardi [🔉 ka·reks ni·gra]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Carex parviflora
Carex parviflora
Carex parviflora
Carex parviflora

cechy charakterystyczne

Kłosów 2-4, gęsto skupione, prawie siedzące, wzniesione.

Liście 2-4mm szerokości.

Pęcherzyk 3-3.5mm długości, czarniawy.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie - Carex parviflora (turzyca czarna)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Carex parviflora (turzyca czarna)
Gatunek piętra subalpejskiego; bardzo rzadko w Tatrach Wilgotne stanowiska na wapieniu.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Status czerwonej księgi 2014r.[169.14]: CR – krytycznie zagrożony
Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤250.

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Carex parviflora Host [🔉 ka·reks *]Carex nigra Bellardi [🔉 ka·reks ni·gra](pl) turzyca czarna
niger, -gra, -grum (lat., adj.)
czarny
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.849 [3]
  • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.853 [40]
  • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.618 [9]
  • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.311a [17]
  • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.664 [11]
  • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.317 [150.5]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
  • Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
  • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji