atlas-roslin.pl

Anthoxanthum aristatum Boiss. [🔉 an·to·ksan·tum *]

tomka oścista
Anthoxanthum puelii Lecoq et Lamotte [🔉 an·to·ksan·tum *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Anthoxanthum aristatum (tomka oścista)
XL
Anthoxanthum aristatum
pokrój
Anthoxanthum aristatum
pokrój
Anthoxanthum aristatum
pokrój
Anthoxanthum aristatum (tomka oścista)
Anthoxanthum aristatum (tomka oścista)
Anthoxanthum aristatum (tomka oścista)
Anthoxanthum aristatum (tomka oścista)
Anthoxanthum aristatum (tomka oścista)
XL
cechy diagnostyczne w kluczu:Anthoxanthum (tomka)kl 8285

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Anthoxanthum aristatum (tomka oścista)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Anthoxanthum aristatum (tomka oścista)
Gatunek o pierwotnym zasięgu w atlantyckiej części Europy. Od połowy XIX w. stopniowo poszerzający swój zasięg na wschód.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]:
• zadomowiony, inwazyjny chwast
• inwazyjny w skali kraju
• kenofit
• Pochodzenie: Europa południowa
• Czas przybycia na teren Polski: 1866r.
Kategoria inwazyjności: I (niska) 10pkt.: chwast segetalny lub ruderalny, może występować masowo, głównie na siedliskach antropogenicznych albo gatunek potencjalnie inwazyjny ale obecnie zajmujący niewielki obszar lub mające niewielką liczbę stanowisk w Polsce
• Zagrożenia: ekologiczne (brak lub nieznane), ekonomiczne (zauważalne), społeczne (brak lub nieznane)
• Zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
• Populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień
• Dynamika: utrzymuje się na dotychczasowych stanowiskach
• Kolonizuje siedliska/zbiorowiska: wyłącznie antropogeniczne
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych
• Główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 2330 — wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (szczotlicha siwa (Corynephorus canescens), mietlica (Agrostis))
· 6120 — ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (All.Koelerion glaucae)

wybrane okazy · selected collections

#6
pkob.200523-1
leg. Piotr Kobierski
/Wzniesienia Gubińskie, Górzyn/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. [9]
 • Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 [86.1]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. [11]
 • Dorywalsk, J., Adamczewski, K., 1976 — Klucz do oznaczania polnych i ogrodowych chwastów w fazie początkowego wzrostu. [81]
 • Komarov V.L., Schischkin B.K., 1936 — Flora URSS. T.2 [85.2]
 • Falkowski, M. i inni, 1982 — Trawy polskie. [5]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji