antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Rubus armeniacus Focke

jeżyna kaukaska
na stronie — występowanie · znaleziska
Rubus armeniacus (jeżyna kaukaska)
liść; 30.07.2007, Rudna Wielka; copyright © by Błażej Gierczyk
Rubus armeniacus (jeżyna kaukaska)
liście (widoczna dolna strona) XL
Rubus armeniacus (jeżyna kaukaska)
pęd wegetatywny
Rubus armeniacus (jeżyna kaukaska)
pęd generatywny
Rubus armeniacus (jeżyna kaukaska)
kwiatostan
Rubus armeniacus (jeżyna kaukaska)
XL
Rubus armeniacus (jeżyna kaukaska)
XL
Rubus armeniacus (jeżyna kaukaska)
XL
Rubus armeniacus (jeżyna kaukaska)
XL
Rubus armeniacus (jeżyna kaukaska)
Rubus armeniacus (jeżyna kaukaska)
XL
Rubus armeniacus (jeżyna kaukaska)
XL
Rubus armeniacus (jeżyna kaukaska)
XL
Rubus armeniacus (jeżyna kaukaska)
Rubus armeniacus (jeżyna kaukaska)

występowanie

Rubus armeniacus (jeżyna kaukaska)
pokrój, owoce XL
wystepowanie
o mapie występowania
Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Azja południowo-zachodnia (Kaukaz) [czas przybycia na teren Polski: 1833r. (introdukcja), 1902r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy i mezofilne zarośla, siedliska antropogenicznie zaburzone oraz obszary chronione.
- powód uprawy: Krzew owocowy o bujnym wzroście. Może być używany w gęstych szpalerach i jako prymitywne pnącze.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat, na rozproszonych stanowiskach na terenach miejskich, wiejskich i w lasach.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070730.1.bg - Rubus armeniacus (jeżyna kaukaska); Rudna Wielka
bg.070730-1
leg. Błażej Gierczyk
/Rudna Wielka/ #6
znalezisko 20170000.5.bg - Rubus armeniacus (jeżyna kaukaska); Poznań, Las Marceliński
bg.170000-5
leg. Błażej Gierczyk
/Poznań, Las Marceliński/ #10