atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny chwast [234]

Veronica persica Poir.

przetacznik perski
Veronica tournefortii C.C. Gmel.
Veronica persica (przetacznik perski)
06.04.2008, Taczanów II, woj. wielkopolskie; copyright © by Błażej Gierczyk
Veronica persica (przetacznik perski)
XL
pokrój
Veronica persica (przetacznik perski)
pokrój
Veronica persica (przetacznik perski)
młode owoce
Veronica persica (przetacznik perski)
Veronica persica (przetacznik perski)
Veronica persica (przetacznik perski)
Veronica persica (przetacznik perski)
Veronica persica (przetacznik perski)
XL
kwiat, widok od spodu
Veronica persica (przetacznik perski)
XL
kwiat

cechy charakterystyczne

Veronica persica (przetacznik perski)
Veronica persica (przetacznik perski)
XL
Rośliny jednoroczne, ozime. Pędy pokładające się, mniej lub bardziej rozgałęzione, w końcowym odcinku wznoszące się, 10 – 50 cm długości. Łodyga obła, stosunkowo gruba, ponad 1 mm średnicy; gęsto owłosiona (zwykle ±dwubocznie) krótkimi włoskami łukowato skierowanymi do przodu i rozproszonymi długimi, kędzierzawymi włoskami do 2 mm długości. Kilka dolnych węzłów może być ulistnionych naprzeciwlegle, poza tym ulistnienie skrętoległe. LIście ciemnozielone.

space

Kwiatostan groniasty, często rozpoczyna się już od nasady łodygi, przysadki takie jak liście, tylko w górze nieco mniejsze.

space

Kielich zrośnięty w 1/5, rurka z dłuższymi włoskami; działki wąsko jajowate do jajowato lancetowatych, 5 – 7 mm długości; na owocu rozstawione pod kątem wybitnie rozwartym, niemal półpełnym, prawie nagie, brzegiem krótko orzęsione krótkimi łukowatymi włoskami skierowanymi do przodu.

space

Szyjka słupka na owocu 2 – 2.8 (3.3) mm długości, hakowato wygięta, wyraźnie przewyższająca wcięcie torebki. Torebki szersze niż dłuższe, 4 – 6 mm długości i 6 – 9 mm szerokości; wyraźnie bocznie spłaszczone z ostrą krawędzią; wcięcie o proste linii, pod wybitnie rozwartym kątem; boki z wyraźnym siatkowatym żyłkowaniem, na krawędzi z rozproszonymi włoskami gruczołowatymi i krótkimi.

Nasiona muszlowato wygięte, w zarysie eliptyczne, 1.6 mm długości i 1.2 mm szerokości, z poprzecznymi zmarszczkami lub siateczkowatą fakturą, żółtobrązowe.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Veronica persica (przetacznik perski)
Veronica persica (przetacznik perski)
pokrój
Gatunek ten jest allotetrapolidem powstałym prawdopodobnie jako krzyżówka przetacznika lśniącego (Veronica polita) i Veronica ceratocarpa.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Veronica persica (przetacznik perski)
Pospolity gatunek o bardzo szerokim spektrum ekologicznym. Częsty chwast w uprawach zbożowych, okopowych, w ogrodach. Najczęstszy na stanowiskach ruderalnych, ugorach, poboczach dróg, rzadko na łąkach. Na stanowiskach wilgotnych i okresowo wysychających, żyznych, raczej cięższych glebach.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny chwast w skali kraju; kenofit; pochodzenie: Azja południowo-zachodnia (Kaukaz) [czas przybycia na teren Polski: 1862r.]

Kategoria inwazyjności I (niska) 10pkt.: chwast segetalny lub ruderalny, może występować masowo, głównie na siedliskach antropogenicznych albo gatunek potencjalnie inwazyjny ale obecnie zajmujący niewielki obszar lub mające niewielką liczbę stanowisk w Polsce
- zagrożenia: ekonomiczne (zauważalne)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień; utrzymuje się na dotychczasowych stanowiskach
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: wyłącznie antropogeniczne
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110403.10.11 - Veronica persica (przetacznik perski); Wrocław, Muchobór Mały
110403-10
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, Muchobór Mały/ #3
znalezisko 20020331.4.02 - Veronica persica (przetacznik perski); Wrocław
020331-4
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/ #5
znalezisko 00010000.133.konrad_kaczmarek - Veronica persica (przetacznik perski)
133
leg. Konrad Kaczmarek #2
znalezisko 20200426.5.konrad_kaczmarek - Veronica persica (przetacznik perski); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
200426-5
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/ #6
znalezisko 20220424.1.kkcz - Veronica persica (przetacznik perski); woj. łódzkie, Łódź
220424-1
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, Łódź/ #2