atlas-roslin.pl

Veronica persica Poir.

przetacznik perski
Veronica tournefortii C.C. Gmel.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Veronica persica (przetacznik perski)
Veronica persica (przetacznik perski)
XL
pokrój
Veronica persica (przetacznik perski)
pokrój
Veronica persica (przetacznik perski)
młode owoce
Veronica persica (przetacznik perski)
Veronica persica (przetacznik perski)
Veronica persica (przetacznik perski)
Veronica persica (przetacznik perski)
Veronica persica (przetacznik perski)
XL
kwiat, widok od spodu
Veronica persica (przetacznik perski)
XL
kwiat

cechy charakterystyczne

Veronica persica (przetacznik perski)
Veronica persica (przetacznik perski)
XL
Rośliny jednoroczne, ozime. Pędy pokładające się, mniej lub bardziej rozgałęzione, w końcowym odcinku wznoszące się, 10-50 cm długości. Łodyga obła, stosunkowo gruba, ponad 1 mm średnicy; gęsto owłosiona (zwykle ±dwubocznie) krótkimi włoskami łukowato skierowanymi do przodu i rozproszonymi długimi, kędzierzawymi włoskami do 2 mm długości. Kilka dolnych węzłów może być ulistnionych naprzeciwlegle, poza tym ulistnienie skrętoległe. LIście ciemnozielone.

space

Kwiatostan groniasty, często rozpoczyna się już od nasady łodygi, przysadki takie jak liście, tylko w górze nieco mniejsze.

space

Kielich zrośnięty w 1/5, rurka z dłuższymi włoskami; działki wąsko jajowate do jajowato lancetowatych, 5-7 mm długości; na owocu rozstawione pod kątem wybitnie rozwartym, niemal półpełnym, prawie nagie, brzegiem krótko orzęsione krótkimi łukowatymi włoskami skierowanymi do przodu.

space

Szyjka słupka na owocu 2-2.8(3.3) mm długości, hakowato wygięta, wyraźnie przewyższająca wcięcie torebki. Torebki szersze niż dłuższe, 4-6 mm długości i 6-9 mm szerokości; wyraźnie bocznie spłaszczone z ostrą krawędzią; wcięcie o proste linii, pod wybitnie rozwartym kątem; boki z wyraźnym siatkowatym żyłkowaniem, na krawędzi z rozproszonymi włoskami gruczołowatymi i krótkimi.

Nasiona muszlowato wygięte, w zarysie eliptyczne, 1.6 mm długości i 1.2 mm szerokości, z poprzecznymi zmarszczkami lub siateczkowatą fakturą, żółtobrązowe.

space

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Veronica persica (przetacznik perski)
Veronica persica (przetacznik perski)
Veronica persica (przetacznik perski)
pokrój
Gatunek ten jest allotetrapolidem powstałym prawdopodobnie jako krzyżówka przetacznika lśniącego (Veronica polita) i Veronica ceratocarpa.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Veronica persica (przetacznik perski)
Pospolity gatunek o bardzo szerokim spektrum ekologicznym. Częsty chwast w uprawach zbożowych, okopowych, w ogrodach. Najczęstszy na stanowiskach ruderalnych, ugorach, poboczach dróg, rzadko na łąkach. Na stanowiskach wilgotnych i okresowo wysychających, żyznych, raczej cięższych glebach.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]: - zadomowiony, inwazyjny chwast w skali kraju; kenofit; pochodzenie: Azja południowo-zachodnia (Kaukaz) [czas przybycia na teren Polski: 1862r.]

Kategoria inwazyjności I (niska) 10pkt.: chwast segetalny lub ruderalny, może występować masowo, głównie na siedliskach antropogenicznych albo gatunek potencjalnie inwazyjny ale obecnie zajmujący niewielki obszar lub mające niewielką liczbę stanowisk w Polsce
- zagrożenia: ekonomiczne (zauważalne)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień; utrzymuje się na dotychczasowych stanowiskach
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: wyłącznie antropogeniczne
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

#3
11 04 03 - 10
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, Muchobór Mały/
#5 XL
02 03 31 - 4
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
#2
konrad_kaczmarek.133
leg. Konrad Kaczmarek
#6
konrad_kaczmarek.200426-5
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/
#2
kkcz.220424-1
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, Łódź/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., 2000 — Květena České Republiky 6 p.373 [71.6]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1963 — Tom X p.309 [16.10]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.578 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.419 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.435 [9]
 • Fedorov A., Kamelin R.V., 1981 — Flora Partis Europaeae URSS. T.5 p.243+253 [86.5]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.445 [11]
 • Dorywalsk, J., Adamczewski, K., 1976 — Klucz do oznaczania polnych i ogrodowych chwastów w fazie początkowego wzrostu. p.91 [81]
 • Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1955 — Flora URSS. T.22 p.411+t17 [85.22]
 • Tutin T.G. et al., 1972 — Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae p.250 [150.3]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.533 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji