Bromus secalinus (stokłosa żytnia)
Bromus secalinus (stokłosa żytnia)
Bromus secalinus
kwiatostan
Bromus secalinus (stokłosa żytnia)
Bromus secalinus
kłoski
Bromus secalinus (stokłosa żytnia)
Bromus secalinus (stokłosa żytnia)
Bromus secalinus (stokłosa żytnia)
Bromus secalinus (stokłosa żytnia)
kłos
Bromus secalinus (stokłosa żytnia)

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Bromus secalinus (stokłosa żytnia)
Bromus secalinus (stokłosa żytnia)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Bromus secalinus (stokłosa żytnia)
Roślina jednoroczna.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Na aktualnej czerwonej liście (2016r.) takson nie jest ujęty. Na liście z 2006r. miał status — V – narażony na wymarcie
Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory /Tokarska-Guzik (2012) [234]/:
• zadomowiony
• archeofit
• Pochodzenie: antropogeniczne
• Czas przybycia na teren Polski: nieznany
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

#6
pkob.080705-3
leg. Piotr Kobierski
/pola w okolicy Górzyna gmina Lubsko, woj. lubuskie/
#2
tt.070804-7
leg. Tadeusz Twardy
/pole orne pod Kołobrzegiem/

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Bromus secalinus L. [🔉 br·mus *](pl) stokłosa żytnia · stokłosa kostrzeba
brmus (lat. z gr., subst.) — łacińskie słowo (u Pliniusza) od greckiego bromos na oznaczenie traw podobnych do owsa
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji