atlas-roslin.pl

Atriplex oblongifolia Waldst. et Kit. [🔉a·tri·pleks ob·lon·gi·fo·li·a]

łoboda długolistna, łoboda wąskolistna
Atriplex oblongifolium Waldst. et Kit. [🔉a·tri·pleks *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Atriplex (łoboda)kl 6927kl 127
Rośliny jednoroczne, duże 30-110(150)cm, zwykle ponad 1m wysokości, z ±wzniesioną łodygą. Dojrzałe rośliny ze zwisającymi szczytowymi gałązkami.

space

Podkwiatki ±całobrzegie, w nasadzie zaokrąglone, ich powierzchnia z bez wyrostków, zwykle ponad 5mm długości. Podkwiatki luźno rozstawione, dwóch rodzajów: duże owalne do jajowatych, 5-6mm długości i ok. 5mm szerokości oraz małe o podobnym kształcie, o długości ok. 2mm. Nasiona z dużych podkwiatków żółtawobrązowe, płaskie i matowe, 3.2-4.1mm średnicy; owoce z małych podkwiatków czarnobrązowe, błyszczące 1.8-2.2mm średnicy.

space

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Atriplex oblongifolia (łoboda długolistna)
Atriplex oblongifolia (łoboda długolistna)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Atriplex oblongifolia (łoboda długolistna)
Siedliska ruderalne, pobocza dróg i ścieżek. Preferuje gleby zasobne w wapń, czasem nieco zasolone.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]:
• zadomowiony
• kenofit
• Pochodzenie: Europa zachodnia, Azja i Afryka
• Czas przybycia na teren Polski: 1882r.
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

#5
bsw.090922-1
leg. Barbara Sudnik-Wójcikowska
#12
rys.180000-1
leg. Roman Ryś
/Wzniesienia Żarskie k. Żar/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 [71.2]
 • Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II [16.3II]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. [11]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. [9]
 • Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1936 — Flora URSS. T.6 [85.6]
 • Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 [86.9]
 • Kotov, M.I., 1952 — Flora URSR. T.4 Salicaceae — Caryophyllaceae [89.4]
 • Săvulescu, T., 1952 — Flora Romanicae. T.1 Lycopodiaceae — Cactaceae [91.1]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych [17]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae [150.1]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji