takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.228)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Elatine triandra Schkuhr

nadwodnik trójpręcikowy
na stronie — występowanie · znaleziska
Elatine triandra (nadwodnik trójpręcikowy)
27.09.2008, staw Przyborek k/Brzeszcz (kotlina Oświęcimska); copyright © by Jerzy Kruk
Elatine triandra (nadwodnik trójpręcikowy)
kwiaty siedzące w kątach liści, często pozostają nierozwinięte, płatki krótsze od kielicha
Elatine triandra (nadwodnik trójpręcikowy)
Elatine triandra (nadwodnik trójpręcikowy)
Elatine triandra (nadwodnik trójpręcikowy)
f. submersum (forma podwodna)

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.228 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
c) ekstremalne fluktuacje:
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080927.2.jkr - Elatine triandra (nadwodnik trójpręcikowy); staw Przyborek k/Brzeszcz (kotlina Oświęcimska)
jkr.080927-2
leg. Jerzy Kruk
/staw Przyborek k/Brzeszcz (kotlina Oświęcimska)/ #4
znalezisko 20090721.1.pkob - Elatine triandra (nadwodnik trójpręcikowy); Wzniesienia Żarskie, woj. lubuskie
pkob.090721-1
leg. Piotr Kobierski
/Wzniesienia Żarskie, woj. lubuskie/ #5