atlas-roslin.pl

Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) Kuntze [🔉 nym·fo·i·des pel·ta·ta]

grzybieńczyk wodny
Limnanthemum nymphoides (L.) Link [🔉 lim·nan·te·mum nym·fo·i·des]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Nymphoides peltata
Nymphoides peltata
Nymphoides peltata
Nymphoides peltata
kwiat
Nymphoides peltata
Nymphoides peltata (grzybieńczyk wodny)
kwiatostan; węzeł liściowy na kłączu z widocznym kwiatem; widoczne działki kielicha i orzęsienie płatków korony
Nymphoides peltata (grzybieńczyk wodny)
kwiat; korona kwiatu widziana z góry; widoczne orzęsienie gardzieli; widoczny kształt pręcików i słupka
Nymphoides peltata (grzybieńczyk wodny)
spód liścia pływającego
Nymphoides peltata (grzybieńczyk wodny)
kwiat
Nymphoides peltata (grzybieńczyk wodny)
Bylina, roślina wodna, o długich kłączach pełzających po dnie.

space

Kwiaty wyrastają w luźnych pęczkach z kątów liści. Kielich głęboko 5-dzielny. Korona jasnożółta, krótko lejkowata, rozcięta do 2/3 na pięć łatek, u nasady łatek mała łuseczka i pęczek długich włosków, na brzegu łatki rzęskowato ząbkowana. Pręcików pięć, międzyległych z łatkami korony.

space

Kwitnienie lipiec-wrzesień.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.159 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
wystepowanie - Nymphoides peltata (grzybieńczyk wodny)
Nymphoides peltata (grzybieńczyk wodny)
zbiorowisko; widoczny na powierzchni wody, zwarty płat żółto kwitnących roślin grzybieńczyka
Nymphoides peltata
ekologiczne liczby wskaźnikowe Nymphoides peltata (grzybieńczyk wodny)
Wody stojące i wolno płynące, ciepłe, żyzne, na mulistym, torfiastym dnie, w płytkich miejscach (od 10-20cm), nieocienionych.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — [V] – narażony na wymarcie, na izolowanych stanowiskach
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

#7
js.146
leg. Jacek Soboń
/Pogórze Kaczawskie, Ustronie/
#1
js.050820-51
leg. Jacek Soboń
/Ogród Dendrologiczny Wojsławice./
#1
am.030706-1
leg. Antoni Mielnikow
/Przyręb/
#12
wm.140720-1
leg. Waldemar i Maria Mazur, det. Waldemar Mazur
/Zator; Przeręb [Staw Kanonik]/
#3
and.080818-2
leg. Anna Nowak-Dańda
/staw w okolicach Wojcieszowa (Góry Kaczawskie)/

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Nymphoides peltata (grzybieńczyk wodny)

wymagania i uprawa

🌸 Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — roślina wodna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • żyzność — podłoże żyzne

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) Kuntze [🔉 nym·fo·i·des pel·ta·ta]Limnanthemum nymphoides (L.) Link [🔉 lim·nan·te·mum nym·fo·i·des](pl) grzybieńczyk wodny
-form-(is,is,e); -oid-e-(us,a,um); -morphus (suff.) — przyrostki nadające znaczenie -postaciowy, -kształtny;
· końcówka -form- (lat. forma - kształt, postać), a dla wyrazów z greki końcówka -oid- (gr. eidos ειδος - rodzaj, postać), dodawana do rdzenia rzeczowników tworzy przymiotnik oznaczający "posiadanie podobnej formy, kształtu, wyglądu, charakteru" np. fili‑form-is (nitkowaty), pyri-form-is (gruszowaty), disc-oid-eus (dyskowaty);
· tego rodzaju znaczenie daje też grecki przyrostek -morf- z gr. μορφη (wygląd, kształt, postać)
· daje ten sam efekt słowotwórczy co człon ‑at‑, np. pectin-at-us, czasem obie cząstki słowotwórcze są łączone w jednym wyrazie, np. pectin‑at‑i‑form-is (grzebieniasty, grzebieniokształtny); to samo lub podobne znaczenie przymiotników uzyskuje się końcówkami -(al/ar/os/at/ic)-
· np. jajowaty - ovatus = ovalis = oviformis = ovoideus
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji