atlas-roslin.pl

Lithospermum purpurocaeruleum L. [🔉 li·to·sper·mum *]

nawrot czerwonobłękitny
Aegonychon purpurocaeruleum (L.) Holub · Buglossoides purpurocaerulea (L.) I.M. Johnst. [🔉 *o·i·des] · Buglossoides purpurocaerulea (L.) M.I. Johnston [🔉 bug·los·so·i·des pur·pu·re·o·ce·ru·le·a] · Lithospermum purpuro-caeruleum Desf. ex DC. [🔉 li·to·sper·mum *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lithospermum purpurocaeruleum (nawrot czerwonobłękitny)
Lithospermum purpurocaeruleum (nawrot czerwonobłękitny)
Lithospermum purpurocaeruleum (nawrot czerwonobłękitny)
Lithospermum purpurocaeruleum (nawrot czerwonobłękitny)
Lithospermum purpurocaeruleum (nawrot czerwonobłękitny)
Lithospermum purpurocaeruleum (nawrot czerwonobłękitny)
Lithospermum purpurocaeruleum (nawrot czerwonobłękitny)

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Lithospermum purpurocaeruleum (nawrot czerwonobłękitny)
Lithospermum purpurocaeruleum (nawrot czerwonobłękitny)
XL
ekologiczne liczby wskaźnikowe Lithospermum purpurocaeruleum (nawrot czerwonobłękitny)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Status czerwonej księgi 2014r.[169.14]: CR – krytycznie zagrożony
Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Lithospermum purpurocaeruleum (nawrot czerwonobłękitny)
🌱
Uprawiana jako bylina okrywowa w założeniach naturalistycznych, ekstensywnych; szybko zwiera okrywę.

space

byliny ogrodowe • zimozielona (wiecznie zielona) • o znaczeniu produkcyjnym
trwała • 🌿 ozdobne liście • ozdobne owoce • 🐝 pożytek pszczeli (miododajna)
wysokość: 30 – 50 (70) cm
kwitnienie: od maja do czerwca

wymagania i uprawa

Lithospermum purpurocaeruleum (nawrot czerwonobłękitny)
XL
🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • ⛅ półcieniste • ☁ cieniste
💧 woda: znosi suszę
☷ gleba: przepuszczalna

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — cień lub półcień • woda — gleba sucha lub gleba przeciętnie wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce wybitnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

7 szt./m2
z nasion [wiosną]
przez podział [maj-czerwiec, dzielić intensywnie]
przez sadzonki pędowe wierzchołkowe [sierpień-wrzesień]

🌱 🌸

odmiany uprawne (#1) ⇒ analiza dostępności roślin i nasion

bez odmiany
symbolami ◼ ◕ ◑ ◔ ○ ▫ pokazano częstość występowania odmiany w ofercie handlowej, od najwyższej do najniższej; nazwy na żółtym tle są linkowane do własnej strony odmiany

wybrane okazy · selected collections

#9
jmak.maj07_7
leg. Jarosław Makowski
/Sigmaringen,Niemcy/
#2
js.100529-32
leg. Jacek Soboń
/Arboretum Wojsławice/
#4
bl.B101
leg. Barbara Łotocka

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Lithospermum purpurocaeruleum L. [🔉 li·to·sper·mum *]Aegonychon purpurocaeruleum (L.) Holub · Buglossoides purpurocaerulea (L.) I.M. Johnst. [🔉 *o·i·des] · Buglossoides purpurocaerulea (L.) M.I. Johnston [🔉 bug·los·so·i·des pur·pu·re·o·ce·ru·le·a] · Lithospermum purpuro-caeruleum Desf. ex DC. [🔉 li·to·sper·mum *](pl) nawrot czerwonobłękitny
-form-(is,is,e); -oid-e-(us,a,um); -morphus (suff.) — przyrostki nadające znaczenie -postaciowy, -kształtny;
· końcówka -form- (lat. forma - kształt, postać), a dla wyrazów z greki końcówka -oid- (gr. eidos ειδος - rodzaj, postać), dodawana do rdzenia rzeczowników tworzy przymiotnik oznaczający "posiadanie podobnej formy, kształtu, wyglądu, charakteru" np. fili‑form-is (nitkowaty), pyri-form-is (gruszowaty), disc-oid-eus (dyskowaty);
· tego rodzaju znaczenie daje też grecki przyrostek -morf- z gr. μορφη (wygląd, kształt, postać)
· daje ten sam efekt słowotwórczy co człon ‑at‑, np. pectin-at-us, czasem obie cząstki słowotwórcze są łączone w jednym wyrazie, np. pectin‑at‑i‑form-is (grzebieniasty, grzebieniokształtny); to samo lub podobne znaczenie przymiotników uzyskuje się końcówkami -(al/ar/os/at/ic)-
· np. jajowaty - ovatus = ovalis = oviformis = ovoideus
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji