takson o niepewnym statusie we florze polskiej; być może antropofit [24]

Euphorbia virgultosa Klokov [2]

wilczomlecz miotlasty
na stronie — występowanie